ร้อนสุดขั้ว หนาวสุดขีด: การทดสอบระยะยาวท่ามกลางสภาพอากาศทั่วทุกมุมโลกของ คาเยนน์ รุ่นล่าสุด

ร้อนสุดขั้ว หนาวสุดขีด: การทดสอบระยะยาวท่ามกลางสภาพอากาศทั่วทุกมุมโลกของ คาเยนน์ รุ่นล่าสุด

ขั้นตอนการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบ ถูกนำมาใช้ในลักษณะของการผสมผสานระหว่างการวัดผลการตอบสนองของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น พร้อมกับการทดสอบเสถียรภาพการทำงานและคำนึงถึงอรรถประโยชน์ที่รองรับการใช้งานของผู้ขับขี่เป็นหลัก

Aug 30, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!