สภาวิศวกร ย้ำเตือนปัญหารถตกอาคารซ้ำซาก แนะรัฐออกกฎและเจ้าของอาคารตรวจสอบแผงกั้นรถยนต์

สภาวิศวกร ย้ำเตือนปัญหารถตกอาคารซ้ำซาก แนะรัฐออกกฎและเจ้าของอาคารตรวจสอบแผงกั้นรถยนต์

ปัจจุบันปัญหารถยนต์ตกอาคารจอดรถยังคงเป็นปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ภายในอาคาร และยังมีอาคารจอดรถอีกเป็นจำนวนมากที่ยังมีแผงกั้นรถยนต์ที่ไม่ปลอดภัย

Oct 16, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!