สศอ. จัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. จัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. จัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง ครั้งแรกของอุตสาหกรรมไทย

Aug 17, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!