สานพลัง กลุ่ม ปตท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

สานพลัง กลุ่ม ปตท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

กลุ่ม ปตท. มีความเป็นห่วงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเร่งส่งมอบความช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวในเบื้องต้น ผ่านชมรมพลังไทย ใจอาสา

Jul 26, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!