ส.อ.ท. ร่วมกับ ซินเน็ค มอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ให้ สทป. เพื่อปฏิบัติการลด PM 2.5

ส.อ.ท. ร่วมกับ ซินเน็ค มอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ให้ สทป. เพื่อปฏิบัติการลด PM 2.5

บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือโดรน ด้านการเกษตร จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม (สทป.)

Feb 20, 2019

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!