อัลลายแอนซ์ เวนเจอร์ส ลงทุนพัฒนา ‘พาวเวอร์แชร์’ โซลูชันและบริการในการชาร์จสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

อัลลายแอนซ์ เวนเจอร์ส ลงทุนพัฒนา ‘พาวเวอร์แชร์’ โซลูชันและบริการในการชาร์จสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

พาวเวอร์แชร์ เป็นส่วนเสริมล่าสุดของกลุ่มอัลลายแอนซ์ เวนเจอร์ส ในด้านการพัฒนาเบื้องต้นและผู้ประกอบการที่ทันสมัยสำหรับระบบในอนาคตในอุตสาหกรรมยานยนต์

Feb 21, 2019

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!