เครือข่ายรถไฟในเขตเมืองของจีนครอบคลุม 31 เมืองแล้ว ตั้งเป้าขยาย 6,000 กิโลเมตรภายใน 3 ปี

เครือข่ายรถไฟในเขตเมืองของจีนครอบคลุม 31 เมืองแล้ว ตั้งเป้าขยาย 6,000 กิโลเมตรภายใน 3 ปี

ปัจจุบันเครือข่ายการขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนทั้งสิ้น 3,965 กิโลเมตรกระจายอยู่ใน 31 เมือง อ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดของสมาคมรถไฟใต้ดินแห่งประเทศจีน(China Association of Metros)

Nov 21, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!