เชฟโรเลตรับโล่เกียรติคุณจากกรมการขนส่งทางบก จากแคมเปญ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”

เชฟโรเลตรับโล่เกียรติคุณจากกรมการขนส่งทางบก จากแคมเปญ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”

เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย รับโล่เกียรติคุณจากนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หลังจากเชฟโรเลตร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการบูรณาการด้านความปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก

Jan 19, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!