เว็บไซต์ “มอตโต้ราคาดอทคอม” มุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

เว็บไซต์ “มอตโต้ราคาดอทคอม” มุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ภาษาไทยแห่งแรกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประมวลผลข้อมูลด้านราคา เพื่อต้องการนำพาธุรกิจยานยนต์ไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

Dec 18, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!