เอ็มจี มอบ MG ZS ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอ็มจี มอบ MG ZS ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ็มจี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้กับเยาวชน และอำนวยความสะดวกด้านระบบขนส่งให้กับภาครัฐซึ่งถือเป็นแนวทางที่ เอ็มจี ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

Feb 3, 2019

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!