เอ็มจี อี-โมชั่น : MG E-motion Concept สไตล์รถ “สปอร์ตแบ็ก” ซึ่งเป็นดีเอ็นเอการออกแบบของเอ็มจีมากว่า 100 ปี

เอ็มจี อี-โมชั่น : MG E-motion Concept สไตล์รถ “สปอร์ตแบ็ก” ซึ่งเป็นดีเอ็นเอการออกแบบของเอ็มจีมากว่า 100 ปี

รถต้นแบบเอ็มจี อี-โมชัน “MG E-motion Concept” เป็นการผสมผสานทั้งนวัตกรรมด้านการออกแบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเอสเอไอซี และการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตเข้าไว้ด้วยกัน

Nov 22, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!