เอ.พี.ฮอนด้า ผนึกเครือข่าย “ประชารัฐ” รณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่เด็กๆ

เอ.พี.ฮอนด้า ผนึกเครือข่าย “ประชารัฐ” รณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่เด็กๆ

จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุการจราจรและสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของไทยในปัจจุบันยังคงมียอดการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และบาดเจ็บทุพพลภาพ เกิดขึ้นต่อเนื่องโดยตลอด

Nov 11, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!