แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ทีน่าจับตามองภายในงานสัมมนา “Fintech Dynamics in Asia”

แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ทีน่าจับตามองภายในงานสัมมนา “Fintech Dynamics in Asia”

ปัจจัยหลักที่นำมาซึ่งความสำเร็จของ Fintech Dynamics in Asia คือการมีส่วนร่วมของสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันถือเป็นจุดศูนย์รวมของนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี Fintech ระดับประเทศอย่างแท้จริง

Oct 9, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!