โครงการ “ขับไป…ให้น้อง” สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 6 เดินทางให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้พิการซ้ำซ้อน ณ “ศูนย์พัฒนาฯ พระนครศรีอยุธยา”

โครงการ “ขับไป…ให้น้อง” สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่ 6 เดินทางให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้พิการซ้ำซ้อน ณ “ศูนย์พัฒนาฯ พระนครศรีอยุธยา”

โครงการ “ขับไป…ให้น้อง” ครั้งที่ 6” (Drive to Give#6) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในโอกาสครบรอบ 6 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ของ “ออโต้ไลค์ทีวี”

Sep 16, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!