โตโยต้า ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สปป.ลาว

โตโยต้า ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สปป.ลาว

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำเงินช่วยเหลือพร้อมข้าวสารรัชมงคลและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

Aug 2, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!