เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผลิตรถยนต์ 183,071 คัน เพิ่มขึ้น 2.71% ขาย 82,324 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% ส่งออก 100,550 คัน ลดลง 1.63%

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผลิตรถยนต์ 183,071 คัน เพิ่มขึ้น 2.71% ขาย 82,324 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% ส่งออก 100,550 คัน ลดลง 1.63%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Mar 21, 2019

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!