3เอ็ม ประเทศไทย จัดอบรมงานขัดสีรถยนต์  เพื่อสร้างมาตรฐานการส่งมอบงานระดับเวิลด์คลาส

3เอ็ม ประเทศไทย จัดอบรมงานขัดสีรถยนต์ เพื่อสร้างมาตรฐานการส่งมอบงานระดับเวิลด์คลาส

3เอ็ม ประเทศไทย ในฐานะผู้นำในธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ ร่วมกับ บริษัท บางชันเยนเนอเรล เอเซมบลี จำกัด (Bangchan General Assembly Co., Ltd.) จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม

Oct 30, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!