3เอ็ม ประเทศไทย เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่  จัดกิจกรรม “3M Volunteer Day โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 4”

3เอ็ม ประเทศไทย เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ จัดกิจกรรม “3M Volunteer Day โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 4”

3เอ็ม ประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันหลากหลาย นำโดยคณะผู้บริหารและทีมงาน 3เอ็ม โรงงานลาดหลุมแก้ว จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "3M Volunteer Day โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 4"

Jan 9, 2019

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!