’50 ปี ATM’ ก้าวต่อไปบนความท้าทายในสังคม “ไร้เงินสด”

’50 ปี ATM’ ก้าวต่อไปบนความท้าทายในสังคม “ไร้เงินสด”

ATM หรือ Automated Teller Machine ถือกำเนิดขึ้นโดย John Shepherd-Barron เมื่อปี 2510 ที่ธนาคาร Barclays นำไปติดตั้งชานกรุงลอนดอน โดยนำแนวคิดของตู้กดขนม หรือ vending machine มาปรับใช้ และเรียกกันว่า Hole in the Wall

Sep 22, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!