เดือนกันยายน 2561 ผลิตรถยนต์ 183,191 คัน ลดลงจากปีที่แล้ว 3.72%  ขายในประเทศ 88,668 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% ส่งออก 104,163 คัน ลดลง 13.67%

เดือนกันยายน 2561 ผลิตรถยนต์ 183,191 คัน ลดลงจากปีที่แล้ว 3.72% ขายในประเทศ 88,668 คัน เพิ่มขึ้น 14.3% ส่งออก 104,163 คัน ลดลง 13.67%

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2561 มีทั้งสิ้น 183,191 คัน ลดลง 3.72% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออก ลดลง 6.17% และ 16.93% ตามลำดับ

Oct 19, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!