INFINITE CONCEPT : PININFARINA CAMBIANO-ต้นแบบไฮเปอร์ไฟฟ้ายุคบุกเบิกเต็มสมรรถนะนวัตกรรมและอมตะดีไซจน์ล้ำอนาคต

INFINITE CONCEPT : PININFARINA CAMBIANO-ต้นแบบไฮเปอร์ไฟฟ้ายุคบุกเบิกเต็มสมรรถนะนวัตกรรมและอมตะดีไซจน์ล้ำอนาคต

ประธานบริษัทกล่าวว่า “กำลังประเมินความเป็นไปได้จากบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจรถรุ่นนี้ที่เน้นในเรื่องสมรรถนะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

Oct 5, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!