MEKO A CLASS-เรือพิฆาตล่องหนลาดตระเวนศักยภาพการโจมตีสูง ติดตั้งขีปนาวุธนานาชนิดของกองทัพเรือเยอรมนี

MEKO A CLASS-เรือพิฆาตล่องหนลาดตระเวนศักยภาพการโจมตีสูง ติดตั้งขีปนาวุธนานาชนิดของกองทัพเรือเยอรมนี

เรือพิฆาตรุ่นนี้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติการได้หลากหลาย ทั้งการลาดตระเวนที่มีศักยภาพการโจมตีสูง ติดตั้งขีปนาวุธนานาชนิดและออกแบบให้มีเฮลิคอปเตอร์ประจำการ

May 15, 2024

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!