SSN ASTUTE CLASS-เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของราชนาวีแห่งสหราชอาณาจักร

SSN ASTUTE CLASS-เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของราชนาวีแห่งสหราชอาณาจักร

SSN Astute Class มีระวางขับน้ำเท่ากับ 7,800 ตัน ซึ่งเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ ทำความเร็วสูงสุดได้ 29 น๊อต เครื่องยนต์เป็นของ Rolls-Royce PWR 2 เทอร์ไบ

Aug 5, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!