WABCO เปิดโรงงานระบบเบรกขั้นสูงแห่งใหม่ในประเทศไทย รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตยานยนต์

WABCO เปิดโรงงานระบบเบรกขั้นสูงแห่งใหม่ในประเทศไทย รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตยานยนต์

เปิดตัวฐานการผลิตขั้นสูงแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนความต้องการระบบเบรกที่เพิ่มสูงขึ้น

Sep 12, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!