The Legends of Automobile : ตอนที่ 10 กว่าจะมาเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน


By : C. Methas – Managing Edition

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกำเนิดรถยนต์คันแรกของโลกสืบเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรไอน้ำงานเป็นพลังในการขับเคลื่อน แต่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการคิดค้นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่สร้างโดย Jean Joseph Etienne Lenoir เป็นเครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะได้นำไปติดตั้งกับเกวียนแบบ 3 ล้อสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง

รถยนต์ไอน้ำที่ได้มีการสร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริงถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1875 เป็นรถยนต์โดยสารชื่อว่า L’Obeissante คิดค้นและประดิษฐ์โดย Amedee-Ernest Bollee ชาวฝรั่งเศส ต่อมาในปี ค.ศ. 1878 ได้สร้างรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ชื่อว่า La Mancelle

รถคันแรกได้เดินทางระหว่างเมืองเลอ มังส์ได้ยังกรุงปารีส ใช้เวลาในการเดินทาง 18 ชั่วโมงโดยมีผู้โดยสารจำนวน 12 คน รถโดยสารคันแรกนี้ทำความเร็วเฉลี่ย 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 19 ไมล์ต่อชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 25 ไมล์ต่อชั่วโมง ปัจจุบันรถคันนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ Conservatoire National des Arts et Metiers ในกรุงปารีส

L’Obeissante รถโดยสารคันนี้ใช้พลังงานเครื่องจักรไอน้ำแบบ 2 สูบ ตัววี. จำนวน 2 เครื่องติดตั้งไว้ด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคล La Mancelle ออกแบบโดย Amedee Pere ได้นำเข้าสู่สายการผลิตจำนวน 50 คัน ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมากขึ้นโดยมีระบบเฟืองท้ายและโซ่เป็นอุปกรณ์ในการส่งกำลัง

นอกจากนี้ระบบกันสะเทือนได้พัฒนาขึ้นให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นเป็นแบบอิสระทั้ง 4 ล้อ ปัจจุบันรถคันนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ Musee de l’Automobile de la Sarthe ประเทศฝรั่งเศส

รถยนต์ทั้งสองรุ่นนี้สร้างที่โรงงานใน Bollee นับว่าเป็นรถยนต์รุ่นแรกของโลกที่มีการผลิตจำนวนมากเพื่อการพาณิชย์และต่อมาได้มีการผลิตเป็นรถบรรทุกสำหรับพ่วงหรือรถหัวลากโดยใช้ชื่อว่า Marie-Anne ซึ่งสร้างสำเร็จในปี ค.ศ. 1879 วางเครื่องยนต์ 100 แรงม้า ระบบเกียร์ 3 จังหวะ สามารถลาก-จูงน้ำหนักได้ถึง 35 ตันบนทางลาดชัน 6 เปอร์เซ็นต์

ต่อมาในปี ค.ศ. 1881 La Rapide รถยนต์พลังงานไอน้ำและวางเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ถูกสร้างขึ้นโดย Amedee-Ernest Bollee ได้พัฒนาให้มีสมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 62 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 39 ไมล์ต่อชั่วโมงและควบคุมการขับโดยผู้ขับขี่เพียงคนเดียว

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอน้ำและเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ถูกแทนที่โดยรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในเพียงอย่างเดียว ก่อนจะมีการคิดค้นประดิษฐ์รถยนต์ดังกล่าวได้มีการวิวัฒนาการมาจากเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ 4 จังหวะที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Nicolaus Otto เมื่อปี ค.ศ. 1876 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องยน์ 2 จังหวะของ Jean Joseph Etienne Lenoir

By : C. Methas - Managing Edition

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกำเนิดรถยนต์คันแรกของโลกสืบเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรไอน้ำงานเป็นพลังในการขับเคลื่อน แต่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการคิดค้นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่สร้างโดย Jean Joseph Etienne Lenoir เป็นเครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะได้นำไปติดตั้งกับเกวียนแบบ 3 ล้อสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง

รถยนต์ไอน้ำที่ได้มีการสร้างขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริงถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1875 เป็นรถยนต์โดยสารชื่อว่า L’Obeissante คิดค้นและประดิษฐ์โดย Amedee-Ernest Bollee ชาวฝรั่งเศส ต่อมาในปี ค.ศ. 1878 ได้สร้างรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ชื่อว่า La Mancelle

รถคันแรกได้เดินทางระหว่างเมืองเลอ มังส์ได้ยังกรุงปารีส ใช้เวลาในการเดินทาง 18 ชั่วโมงโดยมีผู้โดยสารจำนวน 12 คน รถโดยสารคันแรกนี้ทำความเร็วเฉลี่ย 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 19 ไมล์ต่อชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 25 ไมล์ต่อชั่วโมง ปัจจุบันรถคันนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ Conservatoire National des Arts et Metiers ในกรุงปารีส

L’Obeissante รถโดยสารคันนี้ใช้พลังงานเครื่องจักรไอน้ำแบบ 2 สูบ ตัววี. จำนวน 2 เครื่องติดตั้งไว้ด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคล La Mancelle ออกแบบโดย Amedee Pere ได้นำเข้าสู่สายการผลิตจำนวน 50 คัน ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมากขึ้นโดยมีระบบเฟืองท้ายและโซ่เป็นอุปกรณ์ในการส่งกำลัง

นอกจากนี้ระบบกันสะเทือนได้พัฒนาขึ้นให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นเป็นแบบอิสระทั้ง 4 ล้อ ปัจจุบันรถคันนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ Musee de l’Automobile de la Sarthe ประเทศฝรั่งเศส

รถยนต์ทั้งสองรุ่นนี้สร้างที่โรงงานใน Bollee นับว่าเป็นรถยนต์รุ่นแรกของโลกที่มีการผลิตจำนวนมากเพื่อการพาณิชย์และต่อมาได้มีการผลิตเป็นรถบรรทุกสำหรับพ่วงหรือรถหัวลากโดยใช้ชื่อว่า Marie-Anne ซึ่งสร้างสำเร็จในปี ค.ศ. 1879 วางเครื่องยนต์ 100 แรงม้า ระบบเกียร์ 3 จังหวะ สามารถลาก-จูงน้ำหนักได้ถึง 35 ตันบนทางลาดชัน 6 เปอร์เซ็นต์

ต่อมาในปี ค.ศ. 1881 La Rapide รถยนต์พลังงานไอน้ำและวางเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ถูกสร้างขึ้นโดย Amedee-Ernest Bollee ได้พัฒนาให้มีสมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 62 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 39 ไมล์ต่อชั่วโมงและควบคุมการขับโดยผู้ขับขี่เพียงคนเดียว

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอน้ำและเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ถูกแทนที่โดยรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในเพียงอย่างเดียว ก่อนจะมีการคิดค้นประดิษฐ์รถยนต์ดังกล่าวได้มีการวิวัฒนาการมาจากเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ 4 จังหวะที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Nicolaus Otto เมื่อปี ค.ศ. 1876 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องยน์ 2 จังหวะของ Jean Joseph Etienne Lenoir

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!