The Legends of Automobile : ตอนที่ 9 เครื่องยนต์รุ่นแรกนำมาติดรถคันแรกของโลก (ภาค 2)


By : C. Methas – Executive Editor

เครื่องยนต์สันดาปภายในของนักประดิษฐ์ชาวเบลเยี่ยม Jean Joseph Etienne Lenoir เมื่อปี ค.ศ. 1858 ได้นำไปติดตั้งใน “รถยนต์” หรือ “เกวียนติดเครื่องยนต์สันดาปภายใน” คันที่ 2 ของเขาได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1863 ตัวรถมีขนาดเล็กกว่ารุ่นแรก แต่ยังใช้โครงสร้างแบบ 3 ล้อ

เครื่องยนต์ได้พัฒนาขึ้นใหม่มีขนาด 2,543 ซีซี. ความกว้างกระบอกสูบ 180 มิลลิเมตร ช่วงชัก 100 มิลลิเมตร ให้แรงม้า 1.5 แรงม้า ใช้เชื้อเพลิง Liquid Hydrocarbon หรือปีโตรเลี่ยม ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ซึ่งต่อมาได้จดลิขสิทธิ์เมื่อปี ค.ศ. 1886 ส่วนเครื่องยนตร์รุ่นแรกได้จดลิขสิทธิ์เมื่อปี ค.ศ. 1860 มีใช้ในยุโรปประมาณ 400 เครื่องโดยนำไปติดตั้งกับเครื่องพิมพ์และเครื่องสูบน้ำ

 

“รถยนต์” คันที่ 2 ได้ทดลองขับจาก Paris ไปยัง Joinville le Pont เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตรหรือ 7 ไมล์และขับกลับมายัง Paris ใช้เวลาเดินทาง 90 นาที

เรื่องดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซียและเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งได้ถูกส่งไปยังรัสเซีย ซึ่งเขาไม่ค่อยพอใจมากนัก ต่อมาเขาได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับ Compagnie Parisienne du Gaz เมื่อปี ค.ศ. 1863 และเขาได้ไปให้ความสนใจกับเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะโดยใช้เชื้อเพลิงแบบ Naptha ที่ติดไฟได้รวดเร็วซึ่งเครื่องยนต์ดังกล่าวได้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888

เครื่องยนต์ของ Etienne Lenoir ได้ถูกนำไปใช้ในหลายกิจการด้วยกัน อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพิมพ์, ปั๊มน้ำและเครื่องจักรต่าง ๆ หลังจากได้มีการปรับปรุงในเรื่องของการลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนรวมทั้งการระบายความร้อนโดยใช้น้ำ

อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ดังกล่าวถูกลดบทบาทลงหลังจาก Nikolaus Otto ได้พัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เทคโนโลยี่สูงกว่าแต่ยังคงใช้พื้นฐานของเครื่องยนต์จากการออกแบบของ Etienne Lenoir

เครื่องยนต์ที่ Etienne Lenoir ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายมีกำลังแรงม้าระหว่าง 6 ถึง 20 แรงม้าได้จำหน่ายไปประมาณ 400 เครื่อง

Jean Joseph Etienne Lenoir เกิดเมื่อ 12 มกราคม ปี ค.ศ. 1822 ที่เมือง Mussy-la- Ville (ปัจจุบันอยู่ในลักเซมเบิร์ก, ส่วนหนึ่งของเบลเยี่ยนจนถึงปีค.ศ. 1839) ได้อพยพเข้าไปยังฝรั่งเศศในช่วงต้นทศวรรษ 1850

เขามีความสนใจในเรื่องไฟฟ้าและต่อมาได้พัฒนาระบบโทรเลขเป็นระบบไฟฟ้าและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1900

ปัจจุบันเครื่องยนต์รุ่นแรกที่เขาผลิตขึ้นได้ถูกนำไปแสดงที่ The Musee des Arts et Metiers ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

By : C. Methas - Executive Editor

เครื่องยนต์สันดาปภายในของนักประดิษฐ์ชาวเบลเยี่ยม Jean Joseph Etienne Lenoir เมื่อปี ค.ศ. 1858 ได้นำไปติดตั้งใน “รถยนต์” หรือ “เกวียนติดเครื่องยนต์สันดาปภายใน” คันที่ 2 ของเขาได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1863 ตัวรถมีขนาดเล็กกว่ารุ่นแรก แต่ยังใช้โครงสร้างแบบ 3 ล้อ

เครื่องยนต์ได้พัฒนาขึ้นใหม่มีขนาด 2,543 ซีซี. ความกว้างกระบอกสูบ 180 มิลลิเมตร ช่วงชัก 100 มิลลิเมตร ให้แรงม้า 1.5 แรงม้า ใช้เชื้อเพลิง Liquid Hydrocarbon หรือปีโตรเลี่ยม ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ซึ่งต่อมาได้จดลิขสิทธิ์เมื่อปี ค.ศ. 1886 ส่วนเครื่องยนตร์รุ่นแรกได้จดลิขสิทธิ์เมื่อปี ค.ศ. 1860 มีใช้ในยุโรปประมาณ 400 เครื่องโดยนำไปติดตั้งกับเครื่องพิมพ์และเครื่องสูบน้ำ

 

“รถยนต์” คันที่ 2 ได้ทดลองขับจาก Paris ไปยัง Joinville le Pont เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตรหรือ 7 ไมล์และขับกลับมายัง Paris ใช้เวลาเดินทาง 90 นาที

เรื่องดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซียและเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งได้ถูกส่งไปยังรัสเซีย ซึ่งเขาไม่ค่อยพอใจมากนัก ต่อมาเขาได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับ Compagnie Parisienne du Gaz เมื่อปี ค.ศ. 1863 และเขาได้ไปให้ความสนใจกับเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะโดยใช้เชื้อเพลิงแบบ Naptha ที่ติดไฟได้รวดเร็วซึ่งเครื่องยนต์ดังกล่าวได้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888

เครื่องยนต์ของ Etienne Lenoir ได้ถูกนำไปใช้ในหลายกิจการด้วยกัน อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพิมพ์, ปั๊มน้ำและเครื่องจักรต่าง ๆ หลังจากได้มีการปรับปรุงในเรื่องของการลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนรวมทั้งการระบายความร้อนโดยใช้น้ำ

อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ดังกล่าวถูกลดบทบาทลงหลังจาก Nikolaus Otto ได้พัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เทคโนโลยี่สูงกว่าแต่ยังคงใช้พื้นฐานของเครื่องยนต์จากการออกแบบของ Etienne Lenoir

เครื่องยนต์ที่ Etienne Lenoir ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายมีกำลังแรงม้าระหว่าง 6 ถึง 20 แรงม้าได้จำหน่ายไปประมาณ 400 เครื่อง

Jean Joseph Etienne Lenoir เกิดเมื่อ 12 มกราคม ปี ค.ศ. 1822 ที่เมือง Mussy-la- Ville (ปัจจุบันอยู่ในลักเซมเบิร์ก, ส่วนหนึ่งของเบลเยี่ยนจนถึงปีค.ศ. 1839) ได้อพยพเข้าไปยังฝรั่งเศศในช่วงต้นทศวรรษ 1850

เขามีความสนใจในเรื่องไฟฟ้าและต่อมาได้พัฒนาระบบโทรเลขเป็นระบบไฟฟ้าและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1900

ปัจจุบันเครื่องยนต์รุ่นแรกที่เขาผลิตขึ้นได้ถูกนำไปแสดงที่ The Musee des Arts et Metiers ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!