The Legends of Automobile : ตอนที่ 173 กำเนิดถนนในโลก (ภาค 2)


By : C. Methas – Managing Editor

การเดินทางตั้งแต่สมัยโบราณได้มีการสร้างถนนหนทางซึ่งได้พัฒนามาเป็นถนนเช่นทุกวันนี้ผ่านกาลเวลามานับพันปี ถนนเป็นทางสัญจรทางบกสำหรับยานพาหนะต่าง ๆ ตั้งแต่ทางเกวียนจนมาเป็นถนนลาดยางมะตอยและถนนคอนกรีตที่มีความคงทุนอายุการใช้งานยาวนานและสามารถรองรับน้ำหนักได้มาก

ในสมัยโบราณการเดินทางและการขนส่งไปยังที่ห่างไกลใช้ทางน้ำผ่านตามลำคลอง, แม่น้ำ, ทะเลและมหาสมุทรซึ่งรวดเร็วกว่าทางบกหรือถนนที่มีค่าใช้จ่ายในการสร้างแพงกว่า

นอกจากนี้ยังการเดินทางโดยเรือสามารถบรรทุกสิ่งของได้จำนวนมากและรองรับน้ำหนักได้มากกว่า จุดเริ่มต้นของการขนส่งทางเรือเริ่มตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1740 ด้วยการใช้ม้าลากเรือไปตามเส้นทางแนวฝั่งริมแม่น้ำ

ช่วงประมาณปี 312 ก่อนคริสตกาล จักรวรรดิโรมันมีความมั่นคงได้มีการสร้างถนนด้วยหินและขยายไปทั่วยุโรปและแอฟริกาเหนือเพื่อสนับสนุนกองทหารในการแผ่อิทธิพลซึ่งมีการสร้างถนน 29 สายหลักจากกรุงโรมครอบคลุมเนื้อที่ 78,000 กิโลเมตรหรือ 52,964 ไมล์

ช่วงศตวรรษที่ 8 ถนนได้ถูกสร้างขึ้นหลายเส้นทางในยุคจักรวรรดิอาหรับเป็นถนนที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดในกรุงแบกแดดที่สร้างด้วยน้ำมันดิน

ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเครือข่ายถนนมากที่สุดในโลกคิดเป็นระยะทางรวมประมาณ 4,050,717 ไมล์หรือ 6,518,997 กิโลเมตร ประเทศจีนติดอันดับ 2 มีระยะทางรวมประมาณ 3,582,715 กิโลเมตรหรือ 2,226,817 ไมล์และประเทศอินเดียติดอันดับ 3 ระยะทางรวมประมาณ 3,383,344 กิโลเมตรหรือ 2,102,312 ไมล์

ส่วนค่าใช้จ่ายในการสร้างทางด่วนในสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายมากที่สุด ทางด่วนที่คอนเนคติคัตมีค่าใช้จ่าย 3,449,000 ต่อไมล์และทางด่วนนิว เจอซีย์มีค่าใช้จ่าย 2,200,000 ต่อไมล์ ส่วนทางด่วนที่มีระยะทางยาวรวมมากที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีระยะทางยาว 90,000 กิโลเมตรหรือ 56,000 ไมล์ที่สิ้นปี ค.ศ. 2005 รองลงมาเป็นประเทศจีนมีระยะทางยาว 60,300 กิโลเมตรหรือ 37,468 ไมล์ที่สิ้นปี ค.ศ. 2008

ค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิสัญญาณไฟจราจร, เส้นแบ่งช่องทาง, แผงกั้นขอบทาง, แผ่นป้ายบอกทาง, สะพานข้ามแม่น้ำลำคลองและไฟส่องสว่าง

การก่อสร้างถนนที่ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ เช่นเส้นทางผ่านภูเขาหรือแม่น้ำที่มีความคดเคี้ยวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยถนนที่มีโค้งมากที่สุดในโลกเป็นถนน Lombard St. ในเมืองซาน ฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐฯ ถนนแห่งนี้มีโค้งแบบหักศอกถึง 8 โค้ง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบน Russian Hill มีการกำหนดความเร็วและเป็นเส้นทางแบบเดินทางเดียวระหว่างถนน Hyde กับถนน Leavenworth ถนนแห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1922 ซึ่งเป็นการตัดถนนผ่านภูเขา

ส่วนทางแยกที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดอยู่ในลอส แองเจลีส, สหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Judge Harry Pregerson Interchange สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1993 เป็นทางแยกต่างระดับที่สูงที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแบ่งออกเป็น 4 ชั้นซึ่งเป็นทางแยกต่างระดับที่มีความปลอดภัยสูงที่สุด

ถนนที่มีขนาดกว้างที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงบัวโนสแอเรส, ประเทศอาร์เจนติน่ามีความยาวเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้นเป็นถนนขนาด 9 ช่องทางชื่อว่า 9 de Julio ซึ่งเป็นชื่อวันชาติของอาร์เจนติน่าตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1816 อันเป็นวันประกาศอิสรภาพของประเทศ

By : C. Methas - Managing Editor

การเดินทางตั้งแต่สมัยโบราณได้มีการสร้างถนนหนทางซึ่งได้พัฒนามาเป็นถนนเช่นทุกวันนี้ผ่านกาลเวลามานับพันปี ถนนเป็นทางสัญจรทางบกสำหรับยานพาหนะต่าง ๆ ตั้งแต่ทางเกวียนจนมาเป็นถนนลาดยางมะตอยและถนนคอนกรีตที่มีความคงทุนอายุการใช้งานยาวนานและสามารถรองรับน้ำหนักได้มาก

ในสมัยโบราณการเดินทางและการขนส่งไปยังที่ห่างไกลใช้ทางน้ำผ่านตามลำคลอง, แม่น้ำ, ทะเลและมหาสมุทรซึ่งรวดเร็วกว่าทางบกหรือถนนที่มีค่าใช้จ่ายในการสร้างแพงกว่า

นอกจากนี้ยังการเดินทางโดยเรือสามารถบรรทุกสิ่งของได้จำนวนมากและรองรับน้ำหนักได้มากกว่า จุดเริ่มต้นของการขนส่งทางเรือเริ่มตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1740 ด้วยการใช้ม้าลากเรือไปตามเส้นทางแนวฝั่งริมแม่น้ำ

ช่วงประมาณปี 312 ก่อนคริสตกาล จักรวรรดิโรมันมีความมั่นคงได้มีการสร้างถนนด้วยหินและขยายไปทั่วยุโรปและแอฟริกาเหนือเพื่อสนับสนุนกองทหารในการแผ่อิทธิพลซึ่งมีการสร้างถนน 29 สายหลักจากกรุงโรมครอบคลุมเนื้อที่ 78,000 กิโลเมตรหรือ 52,964 ไมล์

ช่วงศตวรรษที่ 8 ถนนได้ถูกสร้างขึ้นหลายเส้นทางในยุคจักรวรรดิอาหรับเป็นถนนที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดในกรุงแบกแดดที่สร้างด้วยน้ำมันดิน

ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเครือข่ายถนนมากที่สุดในโลกคิดเป็นระยะทางรวมประมาณ 4,050,717 ไมล์หรือ 6,518,997 กิโลเมตร ประเทศจีนติดอันดับ 2 มีระยะทางรวมประมาณ 3,582,715 กิโลเมตรหรือ 2,226,817 ไมล์และประเทศอินเดียติดอันดับ 3 ระยะทางรวมประมาณ 3,383,344 กิโลเมตรหรือ 2,102,312 ไมล์

ส่วนค่าใช้จ่ายในการสร้างทางด่วนในสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายมากที่สุด ทางด่วนที่คอนเนคติคัตมีค่าใช้จ่าย 3,449,000 ต่อไมล์และทางด่วนนิว เจอซีย์มีค่าใช้จ่าย 2,200,000 ต่อไมล์ ส่วนทางด่วนที่มีระยะทางยาวรวมมากที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีระยะทางยาว 90,000 กิโลเมตรหรือ 56,000 ไมล์ที่สิ้นปี ค.ศ. 2005 รองลงมาเป็นประเทศจีนมีระยะทางยาว 60,300 กิโลเมตรหรือ 37,468 ไมล์ที่สิ้นปี ค.ศ. 2008

ค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิสัญญาณไฟจราจร, เส้นแบ่งช่องทาง, แผงกั้นขอบทาง, แผ่นป้ายบอกทาง, สะพานข้ามแม่น้ำลำคลองและไฟส่องสว่าง

การก่อสร้างถนนที่ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ เช่นเส้นทางผ่านภูเขาหรือแม่น้ำที่มีความคดเคี้ยวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยถนนที่มีโค้งมากที่สุดในโลกเป็นถนน Lombard St. ในเมืองซาน ฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐฯ ถนนแห่งนี้มีโค้งแบบหักศอกถึง 8 โค้ง ๆ ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบน Russian Hill มีการกำหนดความเร็วและเป็นเส้นทางแบบเดินทางเดียวระหว่างถนน Hyde กับถนน Leavenworth ถนนแห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1922 ซึ่งเป็นการตัดถนนผ่านภูเขา

ส่วนทางแยกที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดอยู่ในลอส แองเจลีส, สหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Judge Harry Pregerson Interchange สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1993 เป็นทางแยกต่างระดับที่สูงที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแบ่งออกเป็น 4 ชั้นซึ่งเป็นทางแยกต่างระดับที่มีความปลอดภัยสูงที่สุด

ถนนที่มีขนาดกว้างที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงบัวโนสแอเรส, ประเทศอาร์เจนติน่ามีความยาวเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้นเป็นถนนขนาด 9 ช่องทางชื่อว่า 9 de Julio ซึ่งเป็นชื่อวันชาติของอาร์เจนติน่าตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1816 อันเป็นวันประกาศอิสรภาพของประเทศ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!