The Legends of Automobile-ตอนที่ 187 บทสรุปประวัติศาสตร์รถยนต์กว่าศตวรรษ (ภาค 2)


By : C. Methas - Managing Editor

เครื่องจักรไอน้ำที่ได้พัฒนานำมาประดิษฐ์สร้างรถยนต์มีประวัติความเป็นมาย้อนไปราว 2,000 ปีก่อนตั้งแต่สมัยกรีกซึ่งเรียกว่า Aeolipile ต่อมาได้พัฒนาสร้างโดย Taqi al Din เมื่อปี ค.ศ. 1551 ยุคอาณาจักรออตโตมัน-ตุรกีที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านดาราศาสตร์, การประดิษฐ์นาฬิกา, คณิตศาสตร์, กลศาสตร์และปรัชญา แต่ยังไม่มีหลักฐานที่มายืนยันได้ชัดเจน

“รถยนต์” ไอน้ำคันแรกของโลกถือว่าเป็นต้นแบบผลิตขึ้นโดยช่างฝีมือทางด้านโลหะที่เป็นทีมงานผลิตอุปกรณดาราศาสตร์ของ Ferdinand Verbiest ชนชาติ Flemish นักดาราศาสตร์ ที่อยู่แถบประเทศเบลเยี่ยม มิชชันนารีที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศจีนโดยใช้เครื่องจักรไอน้ำออกแบบเมื่อปี ค.ศ. 1672 และได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1678 แต่มีขนาดเล็กความยาวเพียง 65 เซนติเมตร (25.6 นิ้ว) หม้อไอน้ำรูปทรงกลมได้พ่นไอน้ำไปยังใบพัดที่เชื่อมต่อกับเฟืองเพื่อขับเคลื่อนล้อหลัง ไม่มีที่นั่งสำหรับผู้ขับขี่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็น “ของเล่น” สำหรับจักรพรรดิจีนในช่วง “ราชวงศ์ชิง”

ส่วนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นรถไฟฟ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์จากแนวคิดกรณีศึกษา ก่อนจะมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้มีการประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Anyos Jedlik นักฟิสิกค์, วิศวกร, นักประดิษฐ์และบาทหลวงชาวฮังกาเรียนที่ได้ประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้า, ไดนาโมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งกรุงบูดาเปสต์ ต่อมาเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์และเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ Hungarian Academy of Sciences

มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องกำเนิดแสงไฟขดลวดแม่เหล็กที่หมุนด้วยตัวเองซึ่งถือว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชิ้นแรกของโลกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1827 ซึ่งยังเป็นอุปกรณ์ต้นแบบและได้ผลิตสำเร็จในปีค.ศ. 1828 ได้นำไปติดตั้งกับแผ่นเหล็กที่มีล้อ 4 ล้อใช้เฟืองในการขับเคลื่อนซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบคันแรกของโลกที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง แต่มีขนาดเล็ก

ในปี ค.ศ. 1868 Anyos Jedlik ได้สร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและได้นำออกแสดงที่งาน Vienna World Exposition ในปี ค.ศ. 1873 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและได้มีการนำไปพัฒนาวิจัยเป็นนิวเคลียร์ในเวลาต่อมา

ต้นกำเนิดของรถยนต์ที่แท้จริงคำตอบยังคงอยู่ในสายลม ส่วนรถยนต์วางเครื่องยนต์สันดาปภายในประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วง 1 ศตวรรษที่ผ่านมาและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งได้มีการผลิตรถพันธ์ผสมพลังงานไฮบริดในเชิงพาณิชย์ราว 20 กว่าปีมานี้ก่อนที่จะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและล่าสุดหลายค่ายรถยนต์กำลังพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติกันอย่างดุเดือดอันเป็นเทคโนโลยี่ล่าสุดของโลกรถยนต์

Recent posts

error: Content is protected !!