USS HARRY S. TRUMAN (CVN-75)-เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ระดับชั้นนิมิตซ์ลำที่ 8 ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา


By : C. Methas - Managing Editor

USS HARRY S. TRUMAN(CVN-75) เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตซ์ ลำที่ 8 ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติยศให้กับประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนที่ 33 Harry S. Truman

เรือลำนี้วางกระดูกงูเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1993 ทำพิธีเปิดวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1996 เข้าประจำการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1998 โดยประจำการที่ฐานทัพเรือ NS Norfolk, Virginia

เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งแรกในแผน Operation Southern Watch ในช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ถึง วันที่ 23 พฤศภาคม ปีค.ศ. 2001 หลังจากนั้นได้กลับสู่ฐานทัพเรือNorfolk ก่อนที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งในอ่าวเปอร์เซีย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2004 จนกระทั่งถึงวันที่ 19 มีนาคม ปี ค.ศ. 2005

วันที่ 1 กันยายน ปี ค.ศ. 2005 ได้เข้ารับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพายุเฮอร์ริเคน แคทริน่า

เรือบรรทุกเครื่องบินระดับชั้นนิมิตซ์ลำที่ 8 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ พลังงานนิวเคลียร์ลำนี้ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูนิวเคลียร์จำนวน 2 เครื่องของ Westinghouse A4W

เครื่องยนต์สตีม เทอร์ไบ จำนวน 4 เครื่อง ให้กำลังขับแรงม้า 260,000 แรงม้า สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุดเกินกว่า 30 น๊อต เครื่องบินประจำการบนเรือจำนวน 90 ลำและเฮลิคอปเตอร์ปรับเปลี่ยนตามสมรภูมิต่าง ๆ

อาวุธประจำเรือ ประกอบด้วย ขีปนาวุธ Mk 29 Sea Sparrow, เปลี่ยนเป็น Mk 57 Mod3 Sea Sparrow จำนวน 2 ชุด, RIM-116 Rolling Airframe Missile จำนวน 2 ชุด และ CIWS Phalanx อีก 3 ชุด

ระบบเรดาร์และระบบควบคุมการปฏิบัติการ ประกอบด้วย SPS-48E 3-D air search radar,SPS-49(V)5 2-D air search radar , Mk 23 target acquisition radar, SPN-46 air traffic control radars จำนวน 2 ชุด ,SPN-43B air traffic control radar, SPN-44 landing aid radars, Mk 91 NSSM guidance systems จำนวน 3 ชุดและ Mk 95 radars จำนวน 3 ชุด

เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS HARRY S. TRUMAN (CVN-75) มีเจ้าหน้าที่ประจำการทางด้านปฏิบัติการทางเรือจำนวน 3,200 นายและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางด้านการบิน 2,480 นาย

ขนาดน้ำหนัก 104,000 ตัน ความยาว 1,092 ฟุต ความยาวใต้พื้นน้ำ 1,040 ฟุต ความกว้าง 252 ฟุตและความลึก 37 ฟุต รัศมีปฏิบัติการไม่จำกัด

การปฏิบัติการล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2018 เข้าร่วมซ้อมรบกันองค์การนาโต้ Trident Juncture ซึ่งจัดขึ้นรอบประเทศนอร์เวย์

Recent posts

error: Content is protected !!