WHAUP และ กฟภ. ร่วมลงนามศึกษาโครงการ ERC Sandbox


น.ส.จรีพร จารุกรสกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง กับนายสมพงษ์ ปรีเปรม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมด้วย นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์ (ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน รวมถึงการเข้าร่วมโครงการ Energy Regulatory Commission Sandbox (ERC Sandbox) หรือโครงการด้านพลังงานอื่นๆ ภายในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อเร็วๆนี้

โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ที่ครอบคลุมไปถึงการศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น Peer to Peer Energy Trading การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ เช่น Net Metering, Net Billing การศึกษาเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงาน เช่น Energy Storage System การศึกษาการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบไมโครกริด ระบบสมาร์ทกริด ตลอดจนการศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน เช่น การซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลาง เป็นต้น

Recent posts

error: Content is protected !!