WUHAN : อู่ฮั่น สมญานาม “ชิคาโก้แห่งตะวันออก” ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงและยุคต้นหลังการปฏิวัติครั้งประวัติศาสตร์


By : C. Methas - Managing Editor

"อู่ฮั่น" นครที่มีประชากรมากที่สุดในภาคกลางของประเทศจีน และเป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 7 ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในนครศูนย์กลางแห่งชาติทั้งเก้าแห่งของประเทศจีน ปัจจุบันอู่ฮั่นมีจำนวนประชากรในเมืองประมาณ 11 ล้านคน จากการจัดอันดับของปีที่แล้วขนาดเศรษฐกิจของเมืองอู่ฮั่นอยู่ในอันดับ 8 ของจีน และจากรายงานการจัดอันดับความมีศักยภาพของเมืองต่างๆ ทั่วโลก อู่ฮั่นอยู่ในอันดับที่ 43 รองจากเซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง ปักกิ่ง กวางเจา นานกิงและซูโจว เมืองอู่ฮั่นถือเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของจีนที่กำลังจะขึ้นไปสู่ เมืองชั้นที่หนึ่ง(First tier city)

ส่วนชื่อเมือง "อู่ฮั่น" มาจากการรวมกันของเมืองในประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองอู่ชาง ฮั่นโข่ว และฮั่นหยาง ซึ่งทั้งสามเมืองรู้จักกันในชื่อ "เมืองทั้งสามของอู่ฮั่น" (武汉三镇) นครอู่ฮั่นตั้งอยู่ในทางตะวันออกของที่ราบเจียงฮั่น ซึ่งเป็นที่บรรจบของแม่น้ำแยงซี กับลำน้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ำแยงซีซึ่งก็คือแม่น้ำฮั่น และนครอู่ฮั่นรู้จักกันในชื่อ "ทางสู่มณฑลทั้งเก้า" (九省通衢)

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอู่ฮั่น เช่น การก่อการกำเริบอู่ชาง ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ชิงและการสถาปนาสาธารณรัฐจีน

และเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนเป็นเวลาสั้น ๆ ในปี ค.ศ. 1927 ภายใต้ฝ่ายซ้ายของรัฐบาลก๊กมินตั๋ง นำโดยวาง จิงเว่ย ต่อมาในปี ค.ศ. 1937 ในช่วงสงครามจีน–ญี่ปุ่นครั้งที่สอง เมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองหลวงในยามสงครามของจีนเป็นเวลาสิบเดือน

ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การค้า วัฒนธรรม และการศึกษา ของภาคกลางของประเทศจีน เป็นศูนย์กลางการขนส่งขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยทางรถไฟ ถนน และทางด่วนจำนวนมากที่ผ่านตัวเมืองและเชื่อมต่อกับเมืองใหญ่อื่น ๆ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการขนส่งภายในประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมีโรงงานต่าง ๆ จำนวนมากพอควร อาทิ โรงงานผลิตรถยนต์ของเจเนอรัล มอเตอร์สตั้งฐานการผลิตที่่เมืองนี้เช่นกัน จากสถิติเมื่อปี 2000 มีบริษัทเดินอากาศ 4 แห่ง สนามบินพลเรือน 5 แห่ง สนามบินกองทัพอากาศ 1 แห่ง เปิดเส้นทางบินทั้งในและนอกประเทศ 107 เส้นทาง บินตรงสู่เมืองต่างๆ ในประเทศ 57 เมือง สนามบินเทียนเหอที่เมืองอู่ฮั่น ยังเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ

“อู่ฮั่น” เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย เมืองอู่ฮั่นตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศจีนค่อนมาทางตะวันออก ตามประวัติศาสตร์จีนอู่ฮั่นเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในอดีต และมีประวัติความเป็นเมืองยาวนานมากที่สุดเมืองหนึ่ง โดยมี "แม่น้ำสายทองคำ" หรือแม่น้ำแยงซี และลำน้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือแม่น้ำฮั่น ไหลผ่านตัวเมืองและแบ่งอู่ฮั่นออกเป็น 3 เขต ได้แก่ อู่ชาง ฮั่นโข่ว และฮั่นหยาง มีสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีภายในตัวเมือง และห่างออกไปทางตะวันตกของมณฑลหูเป่ย์ จะมีเขื่อนซานเสียต้าป้า ซึ่งเป็นสถานีพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของกำลังผลิต

ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงและยุคต้นหลังจีนปฎิรูปอู่ฮั่นถือเป็นเมืองทันสมัยอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย ในขณะนั้นเมืองอู่ฮั่นมีสมญานามว่า “ชิคาโก้แห่งตะวันออก” และเป็นเมืองที่มีความสำคัญตั้งแต่ปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบสังคมนิยมและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปี ค.ศ. 1949) ในช่วงต้นปี 1950 ผู้นำประเทศเริ่มออกแบบสะพานรถไฟและรถยนต์ข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง จนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1957 สะพานแห่งนี้ได้ถูกเปิดใช้อย่างเป็นทางการ สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า สะพานใหญ่ข้ามแม่น้ำฉางเจียงอู่ฮั่น(武汉长江大桥)สะพานนี้ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่แห่งแรกของจีนที่เป็นสะพานแบบ “2 in 1” สะพานนี้ข้ามทั้งรถยนต์และรถไฟ

ในปี 2018 ผลจัดอันดับเมืองที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของโลก อู่ฮั่นอยู่ในอันดับที่ 19 ของโลกและอันดับที่ 4 ของจีน เนื่องจากอู่ฮั่นมีข้อได้เปรียบในด้านของภูมิศาสตร์ทำให้อู่ฮั่นเป็นเมืองที่ผู้คนจากหลายพื้นที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทั้งประกอบกิจการธุรกิจต่างๆ ช่างที่มีฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญด้านการรถไฟ ท่าเรือ เป็นต้น เมื่อผู้คนย้ายเข้ามาตั้งหลักปักฐานมากขึ้นเศรษฐกิจท้องที่ในด้านต่างๆ ก็ได้รับการผลักดันและเจริญเติบโตขึ้นมา

ล่าสุดเมืองอู่ฮั่นโด่งดังไปทั่วโลกเนื่องจากเป็นต้นกำเนิดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ออกมาแพร่ระบาดในพื้นที่อู่ฮั่นลักษณะอาการจะคล้ายๆกับไวรัส SARs ที่เคยคร่าชีวิตผู้คนมากมายไปเมื่อช่วงปี 2002-2003

ขณะที่เกิดการระบาดเชื้อโรคดังกล่าวชาวอู่ฮั่นจะไม่กินอาหารทะเล เนื่องจากโรคนี้ต้องสงสัยว่ากำเนิดมาจากตลาดซึ่งเป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดนั่นเอง ซึ่งมาจากการคาดการณ์บางส่วนว่าโรคระบาดเกิดขึ้นจากตลาดอาหารทะเลในเขตเจียงฮั่น และตั้งแต่นั้นมาตลาดก็ถูกปิดตัวลง และมีประชาชนกว่าห้าล้านคนเดินทางออกจากเมือง

เนื่องจากอู่ฮั่นเป็นเมืองส่วนกลางที่เชื่อมต่อการคมนาคมรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่สำคัญของจีนไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั้งจากเหนือไปใต้ จากตะวันออกไปตะวันตก จากลักษณะพิเศษนี้ทำให้อู่ฮั่นกลายเป็นเมืองสำคัญของจีนที่มีบทบาทเป็นศูนย์การพัฒนาและวิจัยรถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมทั้งยังมีศูนย์อบรมเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านรถไฟฟ้าที่สำคัญหลายแห่งอีกด้วย หากว่าเรานั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงออกเดินทางจากอู่ฮั่นจะใช้เวลาเพียง 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นในการเดินทางถึงฮ่องกง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง ทำให้อู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางเดินรถไฟฟ้าที่สำคัญอย่างยิ่ง

ไม่เพียงแต่ด้านรถไฟความเร็วสูงเท่านั้นที่เมืองอู่ฮั่นมีความโดดเด่น การคมนาคมด้านอื่นๆ ก็ยังพัฒนามากเช่น ด้านการบินที่มีเที่ยวบินตรงถึงเมืองต่างๆ สำคัญในจีนและบินตรงถึงเมืองสำคัญอื่นในต่างประเทศ ด้านการคมนาคมทางถนน มีเครือข่ายมอเตอร์เวย์จำนวนมากที่เชื่อมไปพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ การคมนาคมทางน้ำถึงแม้ว่าอู่ฮั่นจะไม่ได้อยู่ติดทะเล แต่อู่ฮั่นมีแม่น้ำสายสำคัญของจีนอย่างแม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) ไหลผ่าน ทำให้อู่ฮั่นเป็นเมืองท่าน้ำจืดที่สำคัญ และแม่น้ำนี้สุดท้ายเป็นทางออกไปสู่ทะเลอีกด้วย

ในปี 2018 ผลจัดอันดับเมืองที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของโลก อู่ฮั่นอยู่ในอันดับที่ 19 ของโลกและอันดับที่ 4 ของจีน เนื่องจากอู่ฮั่นมีข้อได้เปรียบในด้านของภูมิศาสตร์ทำให้อู่ฮั่นเป็นเมืองที่ผู้คนจากหลายพื้นที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทั้งประกอบกิจการธุรกิจต่างๆ ช่างที่มีฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญด้านการรถไฟ ท่าเรือ เป็นต้น เมื่อผู้คนย้ายเข้ามาตั้งหลักปักฐานมากขึ้นเศรษฐกิจท้องที่ในด้านต่างๆ ก็ได้รับการผลักดันและเจริญเติบโตขึ้นมา ใช้ชีวิตเร่งรีบ

ความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองอู่ฮั่นจะเป็นลักษณะค่อนข้างเร่งรีบ เพราะฉะนั้นการกินก็จะค่อนข้างเรียบง่าย ของกินท้องถิ่นอู่ฮั่นมีไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ดังระดับประเทศ ไม่เหมือนกับอาหารเสฉวนหรืออาหารกวางตุ้งที่ดังไปทั่วประเทศ การสร้างบ้านเรือนของคนอู่ฮั่นจะนิยมสร้างริมแม่น้ำสายเล็ก สายใหญ่ ดังนั้นบ้านของคนที่นี่จะเป็นแบบวิวริมแม่น้ำ

ในเรื่องของการศึกษานั้นอู่ฮั่นมีจำนวนมหาวิทยาลัย 89 แห่งมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1 ล้านคน ผู้อ่านทุกท่านอ่านไม่ผิดค่ะ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยในอู่ฮั่นทั้งหมด 1 ล้านคน ทำให้อู่ฮั่นนี้เป็นเมืองที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยมากที่สุดในโลก

ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอู่ฮั่นสุขสบายเนื่องจากเป็นเมืองที่มีแม่น้ำสายหลักและสายเล็กๆน้อยๆ ไหลผ่านทำให้บรรยากาศของเมืองน่าอยู่ ร่มรื่น คนอู่ฮั่นเองก็จะชอบเล่นกีฬาทางน้ำกันเป็นพิเศษ มีหลายรูปแบบทั้ง แข่งวิ่งมาราธอนในน้ำ แข่งพายเรือหางยาว บินบนน้ำ เป็นต้น แม่น้ำฉางเจียงกลายเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของชาวอู่ฮั่น

ในปัจจุบันอู่ฮั่นมีขนาด GDP มากกว่า 14,847.29 ล้านหยวนอยู่ในอันดับ 9 ของประเทศจีน เป็นรองเฉิงตู แต่นำชิงเต่า จากที่แนะนำไปจะเห็นได้ว่าเมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของจีนเลยทีเดียว

โบสถ์ศาสนาพุทธที่เมืองอู่ฮั่น

Recent posts

error: Content is protected !!