“Yamaha Road Safety Slogan” ยามาฮ่าชวนสร้างสรรค์ประชันไอเดียสโลแกนลดอุบัติเหตุบนท้องถนนชิง Yamaha M-SLAZ


บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดโครงการประกวด “Yamaha Road Safety Slogan” ซึ่งเป็นโครงการประกวดสโลแกน เพื่อใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกตระหนักในความปลอดภัย และเพิ่มความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และร่วมรณรงค์การลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง ให้สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ พร้อมทั้งส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างการขับขี่ปลอดภัย และการเคารพกฏจราจร พร้อมทั้งความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันในสังคม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.yamaha-motor.co.th และร่วมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fan Page : Yamaha Society Thailand, Instargram : YamahaSocietyThailand

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดโครงการประกวด “Yamaha Road Safety Slogan” ซึ่งเป็นโครงการประกวดสโลแกน เพื่อใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกตระหนักในความปลอดภัย และเพิ่มความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และร่วมรณรงค์การลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง ให้สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ พร้อมทั้งส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างการขับขี่ปลอดภัย และการเคารพกฏจราจร พร้อมทั้งความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันในสังคม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.yamaha-motor.co.th และร่วมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fan Page : Yamaha Society Thailand, Instargram : YamahaSocietyThailand

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!