ยามาฮ่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง”


นายสมเกียรติ พูลขวัญ (คนที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ให้การต้อนรับนายเทวินทร์ วงศ์วานิช (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะทำงานโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง” พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงข้อมูล และรถจักรยานยนต์มาฮ่า ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อสังคม “ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการประสานพลัง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และร่วมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนในองค์กรของตนเอง และต่อสาธารณชน โดยมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน โดยยามาฮ่าได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมกันกับภาคีเครือข่ายอีกกว่า 50 องค์กร ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

นายสมเกียรติ พูลขวัญ (คนที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ให้การต้อนรับนายเทวินทร์ วงศ์วานิช (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะทำงานโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง” พร้อมคณะ ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงข้อมูล และรถจักรยานยนต์มาฮ่า ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อสังคม “ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการประสานพลัง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน และร่วมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนในองค์กรของตนเอง และต่อสาธารณชน โดยมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน โดยยามาฮ่าได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมกันกับภาคีเครือข่ายอีกกว่า 50 องค์กร ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!