สถิติ


Web address of newsletter that will promote and describe latest developments in auto manufacturing specifically in AI (Artificial Intelligence) and Supply Change Management.           


                    


ที่ปรึกษาวิศวกรอาวุโส
โรเบิร์ต แอล. นีล, จูเนียร์.
ปรีญญาโท-วิศวกรรมนิวเคลียร์, มหาวิทยาลัยแคนซัส, สหรัฐอเมริกา
ผู้อำนวยการรัฐและประธานสมาคมวิศวกรรมแห่งมลรัฐแคนซัส, สหรัฐอเมริกา


ที่ปรีกษาวรรณศิลป์อาวุโส
ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร (คมทวน คันธนู)


ที่ปรึกษาวิชาการ
ดร. ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์
ปริญญาเอก-เคมี, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบิร์กลีย์, สหรัฐอเมริกา


บรรณาธิการอำนวยการ
เมธัส เจริญอรุโณทัย


carrushome@gmail.com


บริษัท อาร์. แอล. นีล. จำกัด
246/27 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 29 ถนนรามคำแหง ซอย 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240


        


error: Content is protected !!