F-35 JOINT STRIKE FIGHTER(JSF)-บินรบอเนกประสงค์ผลงานความร่วมมือสหรัฐฯและอังกฤษ 3 เวอร์ชั่นอาวุธร้ายแรงที่สุดในโลก


By : C. Methas – Managing Editor

F-35 Joint Strike Fighter(JSF)เครื่องบินรบที่มีการกล่าวถึงประสิทธิภาพและสมรรถนะเทียบกับรุ่น F-22 Raptor ผลิตสร้างขึ้นโดย Lockheed Martin ได้รับการตัดสินจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ให้ผลิตป้อนให้กับกองทัพ เครื่องต้นแบบรหัสรุ่น X-35

เครื่องบินรุ่นนี้พัฒนาออกมา 3 รุ่นด้วยกัน F-35A, F-35B และ F-35C สำหรับปฏิบัติภารกิจที่มีความแตกต่างกันให้กับกองทัพอากาศ กองทัพเรือและนาวิกโยธิน

Lockheed Martin เป็นผู้ออกแบบหลัก ร่วมกับ Northrop Grumman และ BAE System มีขนาดเล็กกว่า F-22 ซึ่ง F-35 จะไม่มีจอ HUD ครับ นักบินที่จะบินกับ F-35 สวมหมวก HMDS (Helmet Mounted Display System) ภาพจะแสดงที่หมวกโดยสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องมีจอ HUD

F-35 JOINT STRIKE FIGHTER เป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์มีประสิทธิภาพสูงด้านการโจมตีภาคพื้นดินและมีประสิทธิภาพรองด้านการโจมตีจากอากาศสู่อากาศ เข้ามาประจำการทดแทนรุ่น F-16, F-18 และรุ่น F-15E เป็นเครื่องบินทำความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ After Burner

ส่วน F-22 Raptor ทำหน้าที่ครอบครองน่านฟ้าเหนือสมรภูมิรบ มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายระยะไกลและได้รับการออกแบบติดตั้งเทคโนโลยี่ล่องหน เข้าประจำการแทนรุ่น F-15C ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติการเน้นภาระกิจขับไล่และครองอากาศ

ส่วนรุ่น F-18E และ F-15E เป็นเครื่องบินขับไล่เน้นภารกิจโจมตี มีความคล่องตัวน้อยกว่ารุ่น F-18C และ F-15C

F-35 จะเป็นเครื่องบินราคาถูก ผลิตสร้างเป็นจำนวนมาก เพื่อจำหน่ายให้กับประเทศพันธมิตรต่างที่เข้าร่วมโครงการ แตกต่างกับราคาของ F-22 Raptor ที่มีราคาสูงกว่าถึงประมาณสองเท่าตัว

เครื่องบินรุ่นนี้ไม่สามารถล่องหนได้ แต่มีความสามารถในการขึ้น-ลงแนวดิ่งและขึ้นในระยะสั้น ในอนาคตคาดว่าทางกองทัพสหรัฐฯ ได้วาง F-22 เป็นกองกำลังหลักสำหรับป้องกันทางอากาศและครอบครองพื้นที่ทางอากาศ มีภารกิจรองในการโจมตีทางลึก

F-35 เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์สามารถขับไล่สกัดกั้นและโจมตี แต่ต้องได้รับความคุ้มครองจาก F-22 ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินเอเว็ก เนื่องจาก F-22 แม้ว่าเรดาห์จับไม่ได้ แต่ก็ไม่สามารถเปิดเรดาร์เพื่อค้นหาเครื่องบินข้าศึกได้เช่นกัน และหากเปิดเรดาห์เครื่องบินข้าศึกสามารถจับสัญญาณเรดาห์ได้ทันที จึงต้องปิดสัญญาณเรดาห์และรับข้อมูลจากเครื่องเอเว็ก

F-35 เป็นเครื่องบินรบแบบที่นั่งเดียว ติดตั้งเครื่องยนต์ของ Ptatt & Whitney F135 turbofanความเร็วสูงสุด 1.5 มัค พิสัยบิน 3,000 กม.น้ำหนักเครื่อง 22,500 ปอนด์ น้ำหนักสูงสุดขณะบินขึ้น 50,000 ปอนด์ ความจุถังเชื้อเพลิงภายใน 18,500 ปอนด์และน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 13,000 ปอนด์ ส่วนอาวุธประจำเครื่องมีมาครบเครื่องทั้งการโจมตีภาคพื้นดินและอากาศสู่อากาศ

SPECIFICATIONS
เครื่องยนต์- Ptatt & Whitney F135 turbofan ความเร็วสูงสุด 1.5 มัค พิสัยบิน 3000 กม.

อาวุธประจำเครื่อง one 25-mm GAU-12 cannon, two internal weapon bays plus six external hardpoints, (internal) AIM-120C AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, (external) AIM-9X Sidewinder, AIM-120B/C AMRAAM, (internal) AGM-154 JSOW, Brimstone, (external) AGM-65 Maverick, AGM-88 HARM, AGM-158 JASSM, Storm Shadow, (internal) up to two GBU-12 Paveway laser-guided, up to two GBU-31/32/38 JDAM, up to two CBU-87/89 cluster, up to two CBU-103/104/105 WCMD, (external) GBU-10/12/16/24 Paveway laser-guided, GBU-31 JDAM, Mk 82/83/84 GP, CBU-99/100 Rockeye II cluster

By : C. Methas - Managing Editor

F-35 Joint Strike Fighter(JSF)เครื่องบินรบที่มีการกล่าวถึงประสิทธิภาพและสมรรถนะเทียบกับรุ่น F-22 Raptor ผลิตสร้างขึ้นโดย Lockheed Martin ได้รับการตัดสินจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ให้ผลิตป้อนให้กับกองทัพ เครื่องต้นแบบรหัสรุ่น X-35

เครื่องบินรุ่นนี้พัฒนาออกมา 3 รุ่นด้วยกัน F-35A, F-35B และ F-35C สำหรับปฏิบัติภารกิจที่มีความแตกต่างกันให้กับกองทัพอากาศ กองทัพเรือและนาวิกโยธิน

Lockheed Martin เป็นผู้ออกแบบหลัก ร่วมกับ Northrop Grumman และ BAE System มีขนาดเล็กกว่า F-22 ซึ่ง F-35 จะไม่มีจอ HUD ครับ นักบินที่จะบินกับ F-35 สวมหมวก HMDS (Helmet Mounted Display System) ภาพจะแสดงที่หมวกโดยสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องมีจอ HUD

F-35 JOINT STRIKE FIGHTER เป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์มีประสิทธิภาพสูงด้านการโจมตีภาคพื้นดินและมีประสิทธิภาพรองด้านการโจมตีจากอากาศสู่อากาศ เข้ามาประจำการทดแทนรุ่น F-16, F-18 และรุ่น F-15E เป็นเครื่องบินทำความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ After Burner

ส่วน F-22 Raptor ทำหน้าที่ครอบครองน่านฟ้าเหนือสมรภูมิรบ มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายระยะไกลและได้รับการออกแบบติดตั้งเทคโนโลยี่ล่องหน เข้าประจำการแทนรุ่น F-15C ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติการเน้นภาระกิจขับไล่และครองอากาศ

ส่วนรุ่น F-18E และ F-15E เป็นเครื่องบินขับไล่เน้นภารกิจโจมตี มีความคล่องตัวน้อยกว่ารุ่น F-18C และ F-15C

F-35 จะเป็นเครื่องบินราคาถูก ผลิตสร้างเป็นจำนวนมาก เพื่อจำหน่ายให้กับประเทศพันธมิตรต่างที่เข้าร่วมโครงการ แตกต่างกับราคาของ F-22 Raptor ที่มีราคาสูงกว่าถึงประมาณสองเท่าตัว

เครื่องบินรุ่นนี้ไม่สามารถล่องหนได้ แต่มีความสามารถในการขึ้น-ลงแนวดิ่งและขึ้นในระยะสั้น ในอนาคตคาดว่าทางกองทัพสหรัฐฯ ได้วาง F-22 เป็นกองกำลังหลักสำหรับป้องกันทางอากาศและครอบครองพื้นที่ทางอากาศ มีภารกิจรองในการโจมตีทางลึก

F-35 เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์สามารถขับไล่สกัดกั้นและโจมตี แต่ต้องได้รับความคุ้มครองจาก F-22 ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินเอเว็ก เนื่องจาก F-22 แม้ว่าเรดาห์จับไม่ได้ แต่ก็ไม่สามารถเปิดเรดาร์เพื่อค้นหาเครื่องบินข้าศึกได้เช่นกัน และหากเปิดเรดาห์เครื่องบินข้าศึกสามารถจับสัญญาณเรดาห์ได้ทันที จึงต้องปิดสัญญาณเรดาห์และรับข้อมูลจากเครื่องเอเว็ก

F-35 เป็นเครื่องบินรบแบบที่นั่งเดียว ติดตั้งเครื่องยนต์ของ Ptatt & Whitney F135 turbofanความเร็วสูงสุด 1.5 มัค พิสัยบิน 3,000 กม.น้ำหนักเครื่อง 22,500 ปอนด์ น้ำหนักสูงสุดขณะบินขึ้น 50,000 ปอนด์ ความจุถังเชื้อเพลิงภายใน 18,500 ปอนด์และน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 13,000 ปอนด์ ส่วนอาวุธประจำเครื่องมีมาครบเครื่องทั้งการโจมตีภาคพื้นดินและอากาศสู่อากาศ

SPECIFICATIONS เครื่องยนต์- Ptatt & Whitney F135 turbofan ความเร็วสูงสุด 1.5 มัค พิสัยบิน 3000 กม.

อาวุธประจำเครื่อง one 25-mm GAU-12 cannon, two internal weapon bays plus six external hardpoints, (internal) AIM-120C AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, (external) AIM-9X Sidewinder, AIM-120B/C AMRAAM, (internal) AGM-154 JSOW, Brimstone, (external) AGM-65 Maverick, AGM-88 HARM, AGM-158 JASSM, Storm Shadow, (internal) up to two GBU-12 Paveway laser-guided, up to two GBU-31/32/38 JDAM, up to two CBU-87/89 cluster, up to two CBU-103/104/105 WCMD, (external) GBU-10/12/16/24 Paveway laser-guided, GBU-31 JDAM, Mk 82/83/84 GP, CBU-99/100 Rockeye II cluster

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!