CONCEPT : NISSAN PIVO 3 EV-ต้นแบบรถนาครพลังงานไฟฟ้า ขนาด 3 ที่นั่งสายพันธ์ที่ 3 สำหรับคนเมือง


By : Preecha Bowornsatidya – Article Editor

รถยนต์ขนาดจิ๋วพลังงานไฟฟ้าสายพันธ์ที่ 3 ของนิสสันรุ่น PIVO 3 EV
เวอร์ชั่นแรกของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น PIVO 1 เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2005 ต่อมาได้พัฒนาเป็นสายพันธ์ที่ 2 เปิดตัวเมื่อปี 2007 ห้องโดยสารมีขนาด 3 ที่นั่ง โดยตำแหน่งที่นั่งผู้ขับขี่อยู่ตรงกลางและแผงกระจกหน้าลาดเอนเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นเป็นพิเศษจากระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบเลี้ยว 4 ล้อ สามารถบังคับเลี้ยวรัศมีเพียง 4 เมตรเท่านั้น

ระบบขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดประกบไว้กับดุมล้อด้านหน้า ที่จะส่งผลดีโดยได้ส่งกำลังโดยตรงสู่ท้องถนน ส่วนจุดเด่นพิเศษของรถไฟฟ้ารุ่นนี้อยู่ที่ระบบ Automated Valet Parking ซึ่งได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อการหาที่จอดรถในเมือง เป็นระบบการจอดรถอัตโนมัติ เสริมความสะดวกด้วยการที่รถจะหาที่จอดเองโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องควบคุมระบบ

การออกแบบมีความชาญฉลาดสำหรับรถนาครไฟฟ้าเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันในเมืองใหญ่ โดยประตูเปิด-ปิดเป็นแบบเลื่อนเพิ่มความสะดวกในการเข้า-ออกห้องโดยสารสำหรับที่จอดรถคับแคบ

ส่วนภายในห้องโดยสารแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก แต่การออกแบบเบาะที่นั่งขนาด 3 ที่นั่งเยื้องกับเบาะที่นั่งผู้ขับขี่ที่อยู่บริเวณตรงกลาง ทำให้สะดวกสบายในการเข้า-ออกห้องโดยสาร แผงหน้าปัดและพวงมาลัยออกแบบเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์สะดวกต่อการควบคุมการขับขี่

By : Preecha Bowornsatidya - Article Editor

รถยนต์ขนาดจิ๋วพลังงานไฟฟ้าสายพันธ์ที่ 3 ของนิสสันรุ่น PIVO 3 EV เวอร์ชั่นแรกของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น PIVO 1 เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2005 ต่อมาได้พัฒนาเป็นสายพันธ์ที่ 2 เปิดตัวเมื่อปี 2007 ห้องโดยสารมีขนาด 3 ที่นั่ง โดยตำแหน่งที่นั่งผู้ขับขี่อยู่ตรงกลางและแผงกระจกหน้าลาดเอนเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นเป็นพิเศษจากระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบเลี้ยว 4 ล้อ สามารถบังคับเลี้ยวรัศมีเพียง 4 เมตรเท่านั้น

ระบบขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดประกบไว้กับดุมล้อด้านหน้า ที่จะส่งผลดีโดยได้ส่งกำลังโดยตรงสู่ท้องถนน ส่วนจุดเด่นพิเศษของรถไฟฟ้ารุ่นนี้อยู่ที่ระบบ Automated Valet Parking ซึ่งได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อการหาที่จอดรถในเมือง เป็นระบบการจอดรถอัตโนมัติ เสริมความสะดวกด้วยการที่รถจะหาที่จอดเองโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องควบคุมระบบ

การออกแบบมีความชาญฉลาดสำหรับรถนาครไฟฟ้าเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันในเมืองใหญ่ โดยประตูเปิด-ปิดเป็นแบบเลื่อนเพิ่มความสะดวกในการเข้า-ออกห้องโดยสารสำหรับที่จอดรถคับแคบ

ส่วนภายในห้องโดยสารแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก แต่การออกแบบเบาะที่นั่งขนาด 3 ที่นั่งเยื้องกับเบาะที่นั่งผู้ขับขี่ที่อยู่บริเวณตรงกลาง ทำให้สะดวกสบายในการเข้า-ออกห้องโดยสาร แผงหน้าปัดและพวงมาลัยออกแบบเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์สะดวกต่อการควบคุมการขับขี่

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!