กทม.สำรวจสถานที่ก่อสร้าง ‘หอชมเมือง’กรุงเทพมหานคร


กทม.สำรวจพื้นที่สร้าง’หอชมเมือง’ เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ความสูง 459 เมตร จัดสร้างเป็นต้นแบบน้อมนำ’ศาสตร์พระราชา’
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตคลองสาน ว่า เนื่องจากสำนักการโยธาแจ้งว่ากรรมการมูลนิธิหอชมเมือง ได้มีหนังสือข้อหารือสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการโยธา เพื่อหาข้อสรุปว่าต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง รวมทั้งได้มาดูพื้นที่ที่จะก่อสร้างหอชมเมือง บริเวณนี้มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปีพ.ศ.2549 ได้เคยมีหนังสือหารือมาครั้งหนึ่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการชี้แจงไป ล่าสุดเมื่อมีหนังสือข้อหารือมา กรุงเทพมหานครจะตอบข้อหารือไปอย่างชัดเจน ว่าการก่อสร้างนี้มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง มีขั้นตอน วิธีการอย่างไร การใช้กฎหมาย การพิจารณาแบบแปลนโดยละเอียด โดยจะสำรวจพื้นที่ทั้งหมดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะไปเป็นไปตามขั้นตอนของสำนักการโยธา และจะเสนอรายงานผลให้ทราบภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเตรียมพร้อมในการออกใบอนุญาตขอก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครให้แก่มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร

“สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะมีความสูง 459 เมตร จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบน้อมนำศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้มาดำเนินโครงการ โดยจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นต้นแบบก่อสร้างอาคารสูงซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและความรู้ทางการบริหารจัดการ การออกแบบและวิศวกรรมทันสมัยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล”นายจักกพันธุ์ กล่าว

กทม.สำรวจพื้นที่สร้าง'หอชมเมือง' เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ความสูง 459 เมตร จัดสร้างเป็นต้นแบบน้อมนำ'ศาสตร์พระราชา' นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตคลองสาน ว่า เนื่องจากสำนักการโยธาแจ้งว่ากรรมการมูลนิธิหอชมเมือง ได้มีหนังสือข้อหารือสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการโยธา เพื่อหาข้อสรุปว่าต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง รวมทั้งได้มาดูพื้นที่ที่จะก่อสร้างหอชมเมือง บริเวณนี้มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปีพ.ศ.2549 ได้เคยมีหนังสือหารือมาครั้งหนึ่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการชี้แจงไป ล่าสุดเมื่อมีหนังสือข้อหารือมา กรุงเทพมหานครจะตอบข้อหารือไปอย่างชัดเจน ว่าการก่อสร้างนี้มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง มีขั้นตอน วิธีการอย่างไร การใช้กฎหมาย การพิจารณาแบบแปลนโดยละเอียด โดยจะสำรวจพื้นที่ทั้งหมดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะไปเป็นไปตามขั้นตอนของสำนักการโยธา และจะเสนอรายงานผลให้ทราบภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเตรียมพร้อมในการออกใบอนุญาตขอก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครให้แก่มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร "สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะมีความสูง 459 เมตร จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบน้อมนำศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้มาดำเนินโครงการ โดยจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทยและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นต้นแบบก่อสร้างอาคารสูงซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและความรู้ทางการบริหารจัดการ การออกแบบและวิศวกรรมทันสมัยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล"นายจักกพันธุ์ กล่าว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!