กบง. ใช้เงินกองทุนน้ำมันรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร


กระทรวงพลังงาน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานที่ประชุมฯ ได้พิจารณา การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันตลาดโลกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยสถานการณ์ในปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ Brent ได้ไต่ระดับเกิน 82 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Dubai ระดับราคาเกิน 80 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

กบง. ได้พิจารณาราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นมาจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มมากขึ้นอีก ถึง $85/barrel กบง. จึงได้มีมติอนุมัติให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ในอัตราไม่เกิน 1.00 บาท/ลิตร ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ใช้เงินกองทุนในอัตราไม่เกิน 30 สตางค์/ลิตร)

ซึ่งคาดว่าการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะสามารถรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันดีเซล ให้ราคาไม่เกิน 30 บาท/ลิตร จนถึงสิ้นปี 2561 หากระดับราคาน้ำมันดิบไม่เกิน 85 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ทั้งนี้ กบง. และกระทรวงพลังงาน ยังคงติดตามและเตรียมมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล ส่งกระทบต่อค่าขนส่งสินค้าและ ค่าครองชีพของประชาชน เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งและบริการรถโดยสารสาธารณะ มาใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่า 3 บาท/ลิตร

กระทรวงพลังงาน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานที่ประชุมฯ ได้พิจารณา การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันตลาดโลกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยสถานการณ์ในปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ Brent ได้ไต่ระดับเกิน 82 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Dubai ระดับราคาเกิน 80 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

กบง. ได้พิจารณาราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นมาจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มมากขึ้นอีก ถึง $85/barrel กบง. จึงได้มีมติอนุมัติให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ในอัตราไม่เกิน 1.00 บาท/ลิตร ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ใช้เงินกองทุนในอัตราไม่เกิน 30 สตางค์/ลิตร)

ซึ่งคาดว่าการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะสามารถรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันดีเซล ให้ราคาไม่เกิน 30 บาท/ลิตร จนถึงสิ้นปี 2561 หากระดับราคาน้ำมันดิบไม่เกิน 85 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ทั้งนี้ กบง. และกระทรวงพลังงาน ยังคงติดตามและเตรียมมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล ส่งกระทบต่อค่าขนส่งสินค้าและ ค่าครองชีพของประชาชน เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งและบริการรถโดยสารสาธารณะ มาใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่า 3 บาท/ลิตร

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!