กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงที่แพงที่สุดในยุโรปสำหรับนักท่องเที่ยว


รายงานขององค์กร SA – Business Iceland ระบุว่า กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงที่แพงที่สุดในยุโรปสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของอาหารในภัตตาคารทั่วไป ห้องพักในโรงแรม 3 ดาว บริการ รถแท็กซี่ และค่าเบียร์ท้องถิ่น โดยสาเหตุสำคัญที่บริการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีราคาสูงขึ้นมาก คือ การแข็งตัวของสกุลเงินโครนไอซ์แลนด์

นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการใช้บริการต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้น SA – Business Iceland จึงมีความหวงกังวลว่า ความนิยมของไอซ์แลนด์ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวจะลดลง เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไอซ์แลนด์จะต้องทำให้มั่นใจว่า คุณภาพของบริการนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับราคาที่แพง

รายงานขององค์กร SA – Business Iceland ระบุว่า กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงที่แพงที่สุดในยุโรปสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของอาหารในภัตตาคารทั่วไป ห้องพักในโรงแรม 3 ดาว บริการ รถแท็กซี่ และค่าเบียร์ท้องถิ่น โดยสาเหตุสำคัญที่บริการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีราคาสูงขึ้นมาก คือ การแข็งตัวของสกุลเงินโครนไอซ์แลนด์

นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการใช้บริการต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้น SA – Business Iceland จึงมีความหวงกังวลว่า ความนิยมของไอซ์แลนด์ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวจะลดลง เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไอซ์แลนด์จะต้องทำให้มั่นใจว่า คุณภาพของบริการนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับราคาที่แพง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!