กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีในพื้นที่เขตบางแคและหนองแขม


ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน และทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่เขตหนองแขมและบางแค จำนวน 390 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 780,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ โรงพยาบาลราชภิพัฒน์ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หน่วยงานละ 100,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,000 บาท โดยพิธีมอบทุนการศึกษา และเงินบริจาคนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม และตอบแทนชุมชนในพื้นที่ประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งพิธีมอบทุนในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ ถนนเพชรเกษม

ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน และทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่เขตหนองแขมและบางแค จำนวน 390 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 780,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ โรงพยาบาลราชภิพัฒน์ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หน่วยงานละ 100,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,000 บาท โดยพิธีมอบทุนการศึกษา และเงินบริจาคนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม และตอบแทนชุมชนในพื้นที่ประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งพิธีมอบทุนในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ ถนนเพชรเกษม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!