กลุ่มพลังงานไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการพลังงานใหม่ของ โฟตอน มอเตอร์


โฟตอน มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์อันดับ 1 ของจีน และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านรถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy) ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และกลุ่มบริษัทพลังงานของไทย เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของ โฟตอน มอเตอร์ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับอนาคต และความร่วมมือในตลาดรถยนต์ประเทศไทย

ในโอกาสนี้ พลอ. สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้ทดลองนั่งในรถโดยสารไฟฟ้าจาก โฟตอน เอยูวี (Foton AUV) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนาและผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และเป็นบริษัทลูกของ โฟตอน มอเตอร์ ทั้งนี้ภายหลังจากการเข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบและฟังการบรรยายจากผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว สมาชิกจากกลุ่มพลังงานไทยได้กล่าวชื่นชมความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการผลิตของ โฟตอน พร้อมให้การต้อนรับ โฟตอน ในการเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย และยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน โฟตอน ในการทำธุรกิจในประเทศไทย

ซอง ยาง รองประธาน และผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ของ โฟตอน อินเตอร์เนชันแนล เปิดเผยว่า “โฟตอน รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับและพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในคณะเดินทางครั้งนี้ กำลังใจที่ได้จากตัวแทนกลุ่มพลังงานไทย ทำให้เรามีความมั่นใจในการขยายกิจการในประเทศไทย โดยจะเพิ่มจำนวนรุ่นรถที่มีความน่าสนใจและได้มาตรฐานโลก ในขณะเดียวกัน โฟตอน มีความมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายและศูนย์บริการ เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด เราเชื่อว่าด้วยการแนะนำและช่วยเหลือของพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะนำมาซึ่งความสำเร็จของ โฟตอน ในประเทศไทย” ซอง ยาง กล่าว

โฟตอน มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์อันดับ 1 ของจีน และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านรถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy) ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และกลุ่มบริษัทพลังงานของไทย เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของ โฟตอน มอเตอร์ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับอนาคต และความร่วมมือในตลาดรถยนต์ประเทศไทย

ในโอกาสนี้ พลอ. สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้ทดลองนั่งในรถโดยสารไฟฟ้าจาก โฟตอน เอยูวี (Foton AUV) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนาและผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และเป็นบริษัทลูกของ โฟตอน มอเตอร์ ทั้งนี้ภายหลังจากการเข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบและฟังการบรรยายจากผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว สมาชิกจากกลุ่มพลังงานไทยได้กล่าวชื่นชมความสามารถในด้านเทคโนโลยีและการผลิตของ โฟตอน พร้อมให้การต้อนรับ โฟตอน ในการเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย และยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน โฟตอน ในการทำธุรกิจในประเทศไทย

ซอง ยาง รองประธาน และผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ของ โฟตอน อินเตอร์เนชันแนล เปิดเผยว่า “โฟตอน รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับและพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในคณะเดินทางครั้งนี้ กำลังใจที่ได้จากตัวแทนกลุ่มพลังงานไทย ทำให้เรามีความมั่นใจในการขยายกิจการในประเทศไทย โดยจะเพิ่มจำนวนรุ่นรถที่มีความน่าสนใจและได้มาตรฐานโลก ในขณะเดียวกัน โฟตอน มีความมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายและศูนย์บริการ เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด เราเชื่อว่าด้วยการแนะนำและช่วยเหลือของพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะนำมาซึ่งความสำเร็จของ โฟตอน ในประเทศไทย” ซอง ยาง กล่าว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!