กลุ่ม ปตท. ร่วมกับกลุ่มโรงกลั่นฯ ส.อ.ท. คาดการณ์ราคาน้ำมันปี 61


คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานเปิดงาน 2017 The Annual Petroleum Outlook Forum ซึ่งกลุ่ม ปตท. ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับราคาน้ำมัน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับราคาน้ำมัน ตลอดจนแนวโน้มของทิศทางน้ำมันในอนาคต โดยมีการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและดิจิทัล เพื่อปลุกความคิดให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในหัวข้อ “Thailand Energy Moving with Digitization พลังงานไทย…ก้าวไกลด้วยดิจิทัล”

 

คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานเปิดงาน 2017 The Annual Petroleum Outlook Forum ซึ่งกลุ่ม ปตท. ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับราคาน้ำมัน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับราคาน้ำมัน ตลอดจนแนวโน้มของทิศทางน้ำมันในอนาคต โดยมีการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและดิจิทัล เพื่อปลุกความคิดให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในหัวข้อ “Thailand Energy Moving with Digitization พลังงานไทย…ก้าวไกลด้วยดิจิทัล”  

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!