กลุ่ม ปตท. เปิดตัวเทคโนโลยีต้นแบบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ‘พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส’


กลุ่ม ปตท. เปิดตัว ‘พีทีทีกรุ๊ป อีวี บัส’ รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก สนองนโยบายรัฐ มุ่งหวังเป็นต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัว พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าจากความร่วมมือของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งถือเป็นโครงการ นำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

พลเอก อนันตพร เปิดเผยว่า “ประเทศไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน การผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่จัดหาได้เองในประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่กระทรวงพลังงานมุ่งมั่นดำเนินการให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยกระทรวงพลังงานมีแผนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล ให้เกิดการใช้งานจริงด้วยแผนการดำเนินการ 3 ระยะ ซึ่ง พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการตามแผนงานระยะที่ 1 ซึ่งเน้นการนำร่องการใช้งานในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ และจะขยายผลไปสู่การมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบการจัดการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในที่สุด”

นายเทวินทร์ เปิดเผยว่า “พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส เป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ ที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของ กลุ่ม ปตท. ผลิตขึ้นใหม่ในไทย เป็นไปตามข้อกำหนด พระราชบัญญัติ และประกาศต่างๆ ด้านการจราจรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการประกาศใช้ในประเทศ มีขนาดเทียบเท่ารถมินิบัส โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คัน ประกอบด้วย รถโดยสารทั่วไป 2 คัน และรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษรองรับผู้พิการ 1 คัน แต่ละคัน สามารถรองรับผู้โดยสารนั่งได้จำนวน 20 คน ผู้โดยสารยืนจำนวน 20 คน รวม 40 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% พร้อมระบบปรับอากาศภายในตัวรถ กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ลิเธียมขนาด 35.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) สำหรับรถโดยสารทั่วไป และ ขนาด 80 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

สำหรับรถที่มีอุปกรณ์พิเศษเพื่อผู้พิการ ใช้เวลาในการชาร์จแบบเร็ว 20 นาที และแบบปกติ 2 ชั่วโมง วิ่งได้ระยะทาง 30 กม. และ 60–100 กม. ขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอร์รี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการติดตั้งจุดชาร์จ ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งพนักงานในกลุ่ม ปตท. ข้าราชการกระทรวงพลังงาน และประชาชนที่มาติดต่องาน เพื่อทดแทนการใช้รถโดยสารแบบเดิม โดย พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส จะวิ่งในเส้นทางอาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS/ MRT หมอชิต/ จตุจักร”

ปัจจุบัน ปตท. ได้เปิดตัวสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Station) ทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ จุดชาร์จ ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาแหลมฉบังขาออก จ.ชลบุรี สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขา The Crystal PTT ถ.ชัยพฤกษ์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาเข้า) และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาออก) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

“กลุ่ม ปตท. ในฐานะหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน พร้อมสนับสนุนนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตอันใกล้ของประเทศอีกด้วย” นายเทวินทร์ กล่าวเสริม

กลุ่ม ปตท. เปิดตัว ‘พีทีทีกรุ๊ป อีวี บัส’ รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก สนองนโยบายรัฐ มุ่งหวังเป็นต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัว พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าจากความร่วมมือของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งถือเป็นโครงการ นำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

พลเอก อนันตพร เปิดเผยว่า “ประเทศไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน การผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่จัดหาได้เองในประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่กระทรวงพลังงานมุ่งมั่นดำเนินการให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยกระทรวงพลังงานมีแผนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล ให้เกิดการใช้งานจริงด้วยแผนการดำเนินการ 3 ระยะ ซึ่ง พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการตามแผนงานระยะที่ 1 ซึ่งเน้นการนำร่องการใช้งานในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ และจะขยายผลไปสู่การมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบการจัดการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในที่สุด”

นายเทวินทร์ เปิดเผยว่า “พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส เป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าต้นแบบ ที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของ กลุ่ม ปตท. ผลิตขึ้นใหม่ในไทย เป็นไปตามข้อกำหนด พระราชบัญญัติ และประกาศต่างๆ ด้านการจราจรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการประกาศใช้ในประเทศ มีขนาดเทียบเท่ารถมินิบัส โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คัน ประกอบด้วย รถโดยสารทั่วไป 2 คัน และรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษรองรับผู้พิการ 1 คัน แต่ละคัน สามารถรองรับผู้โดยสารนั่งได้จำนวน 20 คน ผู้โดยสารยืนจำนวน 20 คน รวม 40 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% พร้อมระบบปรับอากาศภายในตัวรถ กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ลิเธียมขนาด 35.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) สำหรับรถโดยสารทั่วไป และ ขนาด 80 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

สำหรับรถที่มีอุปกรณ์พิเศษเพื่อผู้พิการ ใช้เวลาในการชาร์จแบบเร็ว 20 นาที และแบบปกติ 2 ชั่วโมง วิ่งได้ระยะทาง 30 กม. และ 60–100 กม. ขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอร์รี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการติดตั้งจุดชาร์จ ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งพนักงานในกลุ่ม ปตท. ข้าราชการกระทรวงพลังงาน และประชาชนที่มาติดต่องาน เพื่อทดแทนการใช้รถโดยสารแบบเดิม โดย พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส จะวิ่งในเส้นทางอาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS/ MRT หมอชิต/ จตุจักร”

ปัจจุบัน ปตท. ได้เปิดตัวสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Station) ทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ จุดชาร์จ ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาแหลมฉบังขาออก จ.ชลบุรี สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขา The Crystal PTT ถ.ชัยพฤกษ์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาเข้า) และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาออก) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

“กลุ่ม ปตท. ในฐานะหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน พร้อมสนับสนุนนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนของภาครัฐ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตอันใกล้ของประเทศอีกด้วย” นายเทวินทร์ กล่าวเสริม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!