กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงจัดหาอากาศยานไร้คนขับ MQ-25 ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน


BY 

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงมูลค่า 805 ล้านเหรียญกับบริษัท Boeing เพื่อจัดหาอากาศยานไร้คนขับ MQ-25 ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน ในระยะสร้างเครื่องต้นแบบจำนวน 4 เครื่องเพื่อทำภารกิจเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ การบรรทุกข้อตกลในครั้งนี้บริษัท Boeing เฉือนชนะบริษัท Lockheed Martin และ General Atomics ที่นำร่วมนำเสนอแบบอากาศยานไร้คนขับให้กับกองทัพเรือสหรัฐ

อากาศยานไร้คนขับ MQ-25 มีอีกชื่อหนึ่งว่า Stingray แปลว่าปรากระเบนทะเลน้ำหนักของเครื่องบินประมาณ 6,300 กิโลกรัมมีขีดความสามารถในการบินขึ้นและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินมีระยะบินปฏิบัติการ 926 กิโลเมตรสามารถบรรทุกน้ำมันเพื่อเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศให้กับเครื่องบินขับไล่ F/A-18 Super Hornet และเครื่องบินขับไล่ F-35C ทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถพื้นที่ปฏิบัติการให้เครื่องบินขับไล่ทั้งสองรุ่นเป็นสองเท่าจากระยะปฏิบัติการเดิมโดยไม่ต้องบินกลับมายังเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อเติมน้ำมัน

กองทัพเรือสหรัฐมีแผนการนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้งานทั้งในภารกิจเดิมน้ำมันกลางอากาศและภารกิจลาดตระเวนหรือแม้แต่ภารกิจปฏิบัติการโจมตีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงความตึกเครียดบริเวณข้อพิพาททะเลจีนใต้ การขยายอำนาจทางทะเลด้วยการสร้างเกาะสนามบินกลางทะเลของกองทัพประชาชนจีน ในระยะแรกกองทัพเรือสหรัฐจะมีอากาศยานไร้คนขับ MQ-25 ประจำการจำนวน 4 ลำและในระยะถัดไปจะมีอากาศยานไร้คนขับ MQ-25 เข้าประจำการมากถึง 72 ลำในปี 2024

ก่อนหน้านี้กองทัพเรือสหรัฐเคยนำอากาศยานไร้คนขับสำหรับปฏิบัติการโจมตีรุ่น X-47B ที่พัฒนาโดยบริษัท Northrop Grumman มาทำการทดสอบบินขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H. W. Bush และประสบความสำเร็จเป็นทีน่าพอใจ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการทางอากาศปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้ยังจำเป็นต้องใช้นักบินมนุษย์เป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติภารกิจโดยใช้อากาศยานไร้คนขับช่วยเสริมภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้แต่เครื่องบินรบในยุคที่ 6 ยังคงใช้มนุษย์เป็นนักบินหลักอยู่และปฏิบัติการร่วมอากาศยานไร้คนขับ

ที่มาของข้อมูล

arstechnica.com, boeing.com

BY 

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงมูลค่า 805 ล้านเหรียญกับบริษัท Boeing เพื่อจัดหาอากาศยานไร้คนขับ MQ-25 ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน ในระยะสร้างเครื่องต้นแบบจำนวน 4 เครื่องเพื่อทำภารกิจเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศ การบรรทุกข้อตกลในครั้งนี้บริษัท Boeing เฉือนชนะบริษัท Lockheed Martin และ General Atomics ที่นำร่วมนำเสนอแบบอากาศยานไร้คนขับให้กับกองทัพเรือสหรัฐ

อากาศยานไร้คนขับ MQ-25 มีอีกชื่อหนึ่งว่า Stingray แปลว่าปรากระเบนทะเลน้ำหนักของเครื่องบินประมาณ 6,300 กิโลกรัมมีขีดความสามารถในการบินขึ้นและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินมีระยะบินปฏิบัติการ 926 กิโลเมตรสามารถบรรทุกน้ำมันเพื่อเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศให้กับเครื่องบินขับไล่ F/A-18 Super Hornet และเครื่องบินขับไล่ F-35C ทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถพื้นที่ปฏิบัติการให้เครื่องบินขับไล่ทั้งสองรุ่นเป็นสองเท่าจากระยะปฏิบัติการเดิมโดยไม่ต้องบินกลับมายังเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อเติมน้ำมัน

กองทัพเรือสหรัฐมีแผนการนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้งานทั้งในภารกิจเดิมน้ำมันกลางอากาศและภารกิจลาดตระเวนหรือแม้แต่ภารกิจปฏิบัติการโจมตีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงความตึกเครียดบริเวณข้อพิพาททะเลจีนใต้ การขยายอำนาจทางทะเลด้วยการสร้างเกาะสนามบินกลางทะเลของกองทัพประชาชนจีน ในระยะแรกกองทัพเรือสหรัฐจะมีอากาศยานไร้คนขับ MQ-25 ประจำการจำนวน 4 ลำและในระยะถัดไปจะมีอากาศยานไร้คนขับ MQ-25 เข้าประจำการมากถึง 72 ลำในปี 2024

ก่อนหน้านี้กองทัพเรือสหรัฐเคยนำอากาศยานไร้คนขับสำหรับปฏิบัติการโจมตีรุ่น X-47B ที่พัฒนาโดยบริษัท Northrop Grumman มาทำการทดสอบบินขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H. W. Bush และประสบความสำเร็จเป็นทีน่าพอใจ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการทางอากาศปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้ยังจำเป็นต้องใช้นักบินมนุษย์เป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติภารกิจโดยใช้อากาศยานไร้คนขับช่วยเสริมภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้แต่เครื่องบินรบในยุคที่ 6 ยังคงใช้มนุษย์เป็นนักบินหลักอยู่และปฏิบัติการร่วมอากาศยานไร้คนขับ

ที่มาของข้อมูล

arstechnica.com, boeing.com

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!