การจอดรถนานๆ มีผลอะไรกับยางและข้อคิดที่ควรเลือกที่จอดให้เหมาะสม


หลายท่านที่ซื้อรถมาจอด อาจเป็นเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถ หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ ก็ตาม รถยนต์เมื่อจอดเป็นระยะเวลานาน ๆ ย่อมไม่ส่งผลดีแน่นอน

ถ้าคุณไม่สามารถหลีกเหลี่ยงการจอดรถ เป็นระยะเวลานานๆได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรเลือกจอดรถในพื้นที่เรียบ เพื่อที่หน้ายางที่สัมผัสพื้นจะได้ไม่เสียรูป หากคุณเคยสังเกต เมื่อคุณจอดรถตรงร่องท่อระบายน้ำ ให้สังเกตที่แก้มยาง จะเห็นว่ายางจะแบน เหตุผลที่ทำให้ยางแบน ก็คือ หน้าสัมผัสยางกับพื้นตรงบริเวณนั้นไม่สมดุล ทำให้มองเห็นอย่างนั้น และถ้าจอดเป็นระยะเวลานาน ๆบวกกับลมยางที่อ่อน ก็จะทำให้ยางเกิดการเสียรูปได้เร็วกว่าจอดพื้นที่เรียบ เพราะน้ำหนักตัวรถ สัมภาระในรถ(ถ้ามี) เท่ากับเพิ่มภาระในการรับน้ำหนักให้กับยาง นอกจากจะทำให้ยางเสียรูปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ ยางอาจรั่วซึมได้ ไม่เพียงแต่คุณจอดรถไว้บริเวณท่อระบายน้ำเท่านั้น การจอดรถในพื้นที่ที่มีน้ำขัง หรือน้ำไหลไปมา อาจพัดพา น๊อต ตะปู ลวด ฯลฯ มาติดที่ ล้อรถคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว แล้วถ้าคุณขยับรถออกจากจุด ก็จะบดทับสิ่งเหล่านั้น

เมื่อใช้รถไปสักระยะหนึ่ง ลมยางล้อรถก็จะลดลงที่ละน้อยเรื่อย ๆ ไปจนแบนในที่สุด (พฤติกรรมของผู้ขับขี่ส่วนมาก ไม่มีใครก้มดูที่ยางก่อนออกรถ) ดังนั้น ในการเลือกที่จอดรถ ควรพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ เลือกพื้นเรียบไม่มีน้ำขัง จะดีที่สุดครับ ส่วนการจอดพื้นที่เรียบ ก็ไม่ใช่ว่ายางจะไม่ได้รับการเสียหายได้ (ถ้าจอดนานๆ) ควรให้ล้อรถเปลี่ยนตำแหน่งหน้าสัมผัส ยางกับถนนบ้าง เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาขึ้นกับยาง ถึงแม้ยางจะใหม่แค่ไหนก็ตามก็มีโอกาสให้ยางเสียหายได้ครับ ถึงแม้ว่ารถยนต์ใหม่จะมีการรับประกันยางอยู่แล้ว ก็ตาม ซึ่งการรับประกันยางก็มีข้อจำกัดอยู่ คือ

ยางที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานปกติ เช่น ถูก ตำทะลุ , กระแทกอย่างรุ่นแรง, บาดด้วยของมีคม ถอดประกอบแล้วใส่ไม่ถูกวิธี ยางได้รับความเสียหายเนื่องมาจากความผิดปกติของช่วงล่าง มีการดัดแปลงช่วงล่าง (โหลดรถ-ยกรถ) เปลี่ยนกระทะล้อใหม่ (ไม่ใช่ล้อเดิมติดรถ) บรรทุกเกินพิกัด หรือ ใช้ความเร็วเกินกว่าที่ระบุบนแก้มยาง ยางเก็บรักษาไม่ถูกวิธี ยางที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ สารเคมี สภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น.

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ หลายท่านคงพอเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษายาง การเลือกสถานที่จอด ไม่มากก็น้อย ส่วนการรับประกันคุณภาพยางนั้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการประจำรถได้เลยครับจะมีระบุไว้อย่างละเอียด

เลือกสักนิด ก่อนจอดรถ ปลอดภัยแน่

หลายท่านที่ซื้อรถมาจอด อาจเป็นเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถ หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ ก็ตาม รถยนต์เมื่อจอดเป็นระยะเวลานาน ๆ ย่อมไม่ส่งผลดีแน่นอน

ถ้าคุณไม่สามารถหลีกเหลี่ยงการจอดรถ เป็นระยะเวลานานๆได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรเลือกจอดรถในพื้นที่เรียบ เพื่อที่หน้ายางที่สัมผัสพื้นจะได้ไม่เสียรูป หากคุณเคยสังเกต เมื่อคุณจอดรถตรงร่องท่อระบายน้ำ ให้สังเกตที่แก้มยาง จะเห็นว่ายางจะแบน เหตุผลที่ทำให้ยางแบน ก็คือ หน้าสัมผัสยางกับพื้นตรงบริเวณนั้นไม่สมดุล ทำให้มองเห็นอย่างนั้น และถ้าจอดเป็นระยะเวลานาน ๆบวกกับลมยางที่อ่อน ก็จะทำให้ยางเกิดการเสียรูปได้เร็วกว่าจอดพื้นที่เรียบ เพราะน้ำหนักตัวรถ สัมภาระในรถ(ถ้ามี) เท่ากับเพิ่มภาระในการรับน้ำหนักให้กับยาง นอกจากจะทำให้ยางเสียรูปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ ยางอาจรั่วซึมได้ ไม่เพียงแต่คุณจอดรถไว้บริเวณท่อระบายน้ำเท่านั้น การจอดรถในพื้นที่ที่มีน้ำขัง หรือน้ำไหลไปมา อาจพัดพา น๊อต ตะปู ลวด ฯลฯ มาติดที่ ล้อรถคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว แล้วถ้าคุณขยับรถออกจากจุด ก็จะบดทับสิ่งเหล่านั้น

เมื่อใช้รถไปสักระยะหนึ่ง ลมยางล้อรถก็จะลดลงที่ละน้อยเรื่อย ๆ ไปจนแบนในที่สุด (พฤติกรรมของผู้ขับขี่ส่วนมาก ไม่มีใครก้มดูที่ยางก่อนออกรถ) ดังนั้น ในการเลือกที่จอดรถ ควรพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ เลือกพื้นเรียบไม่มีน้ำขัง จะดีที่สุดครับ ส่วนการจอดพื้นที่เรียบ ก็ไม่ใช่ว่ายางจะไม่ได้รับการเสียหายได้ (ถ้าจอดนานๆ) ควรให้ล้อรถเปลี่ยนตำแหน่งหน้าสัมผัส ยางกับถนนบ้าง เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาขึ้นกับยาง ถึงแม้ยางจะใหม่แค่ไหนก็ตามก็มีโอกาสให้ยางเสียหายได้ครับ ถึงแม้ว่ารถยนต์ใหม่จะมีการรับประกันยางอยู่แล้ว ก็ตาม ซึ่งการรับประกันยางก็มีข้อจำกัดอยู่ คือ

ยางที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานปกติ เช่น ถูก ตำทะลุ , กระแทกอย่างรุ่นแรง, บาดด้วยของมีคม ถอดประกอบแล้วใส่ไม่ถูกวิธี ยางได้รับความเสียหายเนื่องมาจากความผิดปกติของช่วงล่าง มีการดัดแปลงช่วงล่าง (โหลดรถ-ยกรถ) เปลี่ยนกระทะล้อใหม่ (ไม่ใช่ล้อเดิมติดรถ) บรรทุกเกินพิกัด หรือ ใช้ความเร็วเกินกว่าที่ระบุบนแก้มยาง ยางเก็บรักษาไม่ถูกวิธี ยางที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ สารเคมี สภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น.

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ หลายท่านคงพอเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษายาง การเลือกสถานที่จอด ไม่มากก็น้อย ส่วนการรับประกันคุณภาพยางนั้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการประจำรถได้เลยครับจะมีระบุไว้อย่างละเอียด

เลือกสักนิด ก่อนจอดรถ ปลอดภัยแน่

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!