การจัดแสดงรถยนต์ของ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์โปเรชั่น Toyota Motor Corporation (TMC) ภายในงาน โตเกียว มอเตอร์ โชว์ (2)


โตโยต้า เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบ คราวน์ คอนเซ็ปต์ (Crown Concept) ที่ได้พัฒนาทั้งด้านสมรรถนะการขับขี่และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อบนรถยนต์ โดยผสานตำนานของ โตโยต้า คราวน์ ที่ก่อกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2498 เข้ากับนวัตกรรมระดับสูงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในรถโตโยต้า คราวน์ ซึ่งจะแนะนำในสังคมแห่งการขับเคลื่อนในอนาคต

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น พัฒนารถรุ่นนี้โดยเริ่มตั้งแต่การร่างลายเส้น ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตรถบนพื้นฐานโครงสร้างแบบใหม่ของรถยนต์โตโยต้า ที่เรียกว่า Toyota New Global Architecture (TNGA) ตลอดจนกระบวนการทดสอบในสนามนูร์เบิร์กริง ณ ประเทศเยอรมัน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความสนุกในการขับขี่ ในขณะที่โตโยต้ากำลังพัฒนายนตกรรมเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการขับเคลื่อนในอนาคต

ดังนั้น รถคันนี้จึงมีทั้งสมรรถนะเหนือระดับในการสนองตอบต่อการควบคุม ให้ความรู้สึกมั่นใจขณะขับขี่ที่ทุกระดับความเร็ว และบนทุกสภาพพื้นผิว ทั้งนี้ ผู้ขับจะรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การขับขี่ที่ได้รับจากรถรุ่นนี้

การใช้ระบบการสื่อสารด้วยข้อมูล หรือ Data Communication Modules (DCM) เพื่อตอบสนองกับการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ ไว้ด้วยกัน หรือ IoT (Internet of Things)

โตโยต้า มุ่งหวังที่จะสร้างคุณค่าแบบใหม่สำหรับลูกค้า ผ่านการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งได้รับจากระบบการสื่อสารด้วยข้อมูล หรือ Data Communication Modules (DCM) ที่ติดตั้งในรถของโตโยต้า รวมถึงรถยนต์ต้นแบบ คราวน์ คอนเซ็ปต์ ที่จะวางจำหน่ายสู่ลูกค้า

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของโตโยต้า มิใช่แค่เพียงการมีเบรกอัตโนมัติ แต่ยังรวมถึงระบบการเชื่อมต่อด้านเทคโนโลยีสื่อสารอัจฉริยะ หรือ ITS Connect ซึ่งเป็นบริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเชื่อมต่อในรถยนต์ นำความปลอดภัยสู่สังคมผ่านการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน เช่น ข้อมูลสัญญาณไฟจราจรและยานพาหนะคันอื่น ทั้งนี้ โตโยต้ายังมีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้านเทคโนโลยีในระยะแรกเริ่ม โดยเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยภาครัฐและภาคเอกชน

โตโยต้า มุ่งหวังในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมผ่านบริการการให้ข้อมูลด้านการเดินทาง เช่น การช่วยลดปัญหาจราจหนาแน่นในเมือง โดยการให้ข้อมูลจุดที่การจราจรติดขัด รวมถึงมีเป้าหมายในการวิเคราะห์ปัญหาของรถ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากระบบการสื่อสารด้วยข้อมูหรือ Data Communication Modules (DCM) เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหา คอลเซ็นเตอร์จะให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและรวดเร็วกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง

โตโยต้า คราวน์ คอนเซ็ปต์ มีกำหนดเปิดตัวเพื่อจำหน่ายช่วงฤดูร้อน ปีพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ โตเกียวโตโยต้า มอเตอร์โชว์ 2017 http://newsroom.toyota.co.jp/en/tms2017/

โตโยต้า เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบ คราวน์ คอนเซ็ปต์ (Crown Concept) ที่ได้พัฒนาทั้งด้านสมรรถนะการขับขี่และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อบนรถยนต์ โดยผสานตำนานของ โตโยต้า คราวน์ ที่ก่อกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2498 เข้ากับนวัตกรรมระดับสูงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในรถโตโยต้า คราวน์ ซึ่งจะแนะนำในสังคมแห่งการขับเคลื่อนในอนาคต

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น พัฒนารถรุ่นนี้โดยเริ่มตั้งแต่การร่างลายเส้น ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตรถบนพื้นฐานโครงสร้างแบบใหม่ของรถยนต์โตโยต้า ที่เรียกว่า Toyota New Global Architecture (TNGA) ตลอดจนกระบวนการทดสอบในสนามนูร์เบิร์กริง ณ ประเทศเยอรมัน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความสนุกในการขับขี่ ในขณะที่โตโยต้ากำลังพัฒนายนตกรรมเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการขับเคลื่อนในอนาคต

ดังนั้น รถคันนี้จึงมีทั้งสมรรถนะเหนือระดับในการสนองตอบต่อการควบคุม ให้ความรู้สึกมั่นใจขณะขับขี่ที่ทุกระดับความเร็ว และบนทุกสภาพพื้นผิว ทั้งนี้ ผู้ขับจะรู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การขับขี่ที่ได้รับจากรถรุ่นนี้

การใช้ระบบการสื่อสารด้วยข้อมูล หรือ Data Communication Modules (DCM) เพื่อตอบสนองกับการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ ไว้ด้วยกัน หรือ IoT (Internet of Things)

โตโยต้า มุ่งหวังที่จะสร้างคุณค่าแบบใหม่สำหรับลูกค้า ผ่านการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งได้รับจากระบบการสื่อสารด้วยข้อมูล หรือ Data Communication Modules (DCM) ที่ติดตั้งในรถของโตโยต้า รวมถึงรถยนต์ต้นแบบ คราวน์ คอนเซ็ปต์ ที่จะวางจำหน่ายสู่ลูกค้า

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของโตโยต้า มิใช่แค่เพียงการมีเบรกอัตโนมัติ แต่ยังรวมถึงระบบการเชื่อมต่อด้านเทคโนโลยีสื่อสารอัจฉริยะ หรือ ITS Connect ซึ่งเป็นบริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเชื่อมต่อในรถยนต์ นำความปลอดภัยสู่สังคมผ่านการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน เช่น ข้อมูลสัญญาณไฟจราจรและยานพาหนะคันอื่น ทั้งนี้ โตโยต้ายังมีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้านเทคโนโลยีในระยะแรกเริ่ม โดยเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยภาครัฐและภาคเอกชน

โตโยต้า มุ่งหวังในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมผ่านบริการการให้ข้อมูลด้านการเดินทาง เช่น การช่วยลดปัญหาจราจหนาแน่นในเมือง โดยการให้ข้อมูลจุดที่การจราจรติดขัด รวมถึงมีเป้าหมายในการวิเคราะห์ปัญหาของรถ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากระบบการสื่อสารด้วยข้อมูหรือ Data Communication Modules (DCM) เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหา คอลเซ็นเตอร์จะให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและรวดเร็วกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง

โตโยต้า คราวน์ คอนเซ็ปต์ มีกำหนดเปิดตัวเพื่อจำหน่ายช่วงฤดูร้อน ปีพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ โตเกียวโตโยต้า มอเตอร์โชว์ 2017 http://newsroom.toyota.co.jp/en/tms2017/

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!