การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รองรับการใช้งานในอนาคต


เมื่อวานนี้ ที่สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฯดังกล่าวนั้น เริ่มดำเนินการหลังการลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความต้องการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฯ เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ประกอบด้วย

1. การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115 – 22 KV มีหม้อแปลงไฟฟ้า 2 เครื่อง ขนาด 50/60 MVA (เมกะโวลต์แอมแปร์)

2. ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 KV (กิโลโวลต์) และก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 KV (กิโลโวลต์) และ

3. ก่อสร้างระบบ Solar Farm ขนาด 1 MW (เมกกะวัตต์) อย่างไรก็ดีการดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัยและรองรับการใช้งานในอนาคตซึ่งสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถึงประมาณ 30 ปี

หากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนใจให้ กฟภ. ดำเนินงานการก่อสร้างระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็นที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการวิศวกรรม 02-590-9585 กองบริการวิศวกรรมระบบสายส่ง 02-590-9590 กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย 02-590-9070 กองบริการบำรุงรักษา 02-590-9560

เมื่อวานนี้ ที่สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฯดังกล่าวนั้น เริ่มดำเนินการหลังการลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความต้องการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าฯ เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ประกอบด้วย

1. การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115 - 22 KV มีหม้อแปลงไฟฟ้า 2 เครื่อง ขนาด 50/60 MVA (เมกะโวลต์แอมแปร์)

2. ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 KV (กิโลโวลต์) และก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 KV (กิโลโวลต์) และ

3. ก่อสร้างระบบ Solar Farm ขนาด 1 MW (เมกกะวัตต์) อย่างไรก็ดีการดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัยและรองรับการใช้งานในอนาคตซึ่งสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถึงประมาณ 30 ปี

หากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนใจให้ กฟภ. ดำเนินงานการก่อสร้างระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็นที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการวิศวกรรม 02-590-9585 กองบริการวิศวกรรมระบบสายส่ง 02-590-9590 กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย 02-590-9070 กองบริการบำรุงรักษา 02-590-9560

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!