“กาแฟ” จะเป็นพลังขับเคลื่อน ‘รถบัสสองชั้น’ ในกรุงลอนดอน


เมื่อต้นสัปดาห์นี้ บริษัท Bio-bean ด้วยความร่วมมือกับบริษัทน้ำมัน Royal Dutch Shell ประกาศโครงการริเริ่มที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบใหม่สำหรับรถโดยสารสองชั้นสีแดง (Double Decker) ในกรุงลอนดอน เพื่อลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

โดยเชื้อเพลิงที่ว่านี้จะมาจากกากกาแฟ ผสมกับน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงชีวภาพ

น้ำมันรุ่นแรกที่ทางบริษัทจะผลิตให้การขนส่งของกรุงลอนดอนได้นั้นจะมีประมาณ 6,000 ลิตร ซึ่งจะสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถโดยสาร Double Decker ในกรุงลอนดอนได้หนึ่งคันเป็นเวลาหนึ่งปี

โดยรวมแล้วรถโดยสารในกรุงลอนดอนต้องใช้น้ำมันดีเซลรวมถึง 240 ล้านลิตรต่อปี

โดยปกติแล้วคนอังกฤษมักมีความนิยมดื่มชา แต่รายงานระบุว่าชาวกรุงลอนดอนดื่มกาแฟโดยเฉลี่ยวันละ 2.3 แก้ว ทำให้มีกากกาแฟเหลือที่จะใช้ผลิตน้ำมันดีเซลผสมสูตรใหม่นี้ได้ถึงสองแสนตันต่อปี

และนอกจากการนำกากกาแฟมาผสมเป็นน้ำมันสำหรับรถโดยสารสองชั้นในกรุงลอนดอนแล้ว ตอนนี้การขนส่งของกรุงลอนดอนยังต้องการให้นำเศษสิ่งของใช้แล้วประเภทอื่นมาผสมกับน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงชีวภาพด้วย อย่างเช่น น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว และไขมันสัตว์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เชื้อเพลิงผสมแบบใหม่จากกากกาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเติมพลังและเป็นเสมือนเชื้อเพลิงให้กับผู้คนนับล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้านั้น จะไม่เหลือคุณสมบัติที่สำคัญของกาแฟ คือ กลิ่น หลังการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทนี้

ถึงแม้ว่าข่าวดีก็คือ เชื้อเพลิงผสมดังกล่าวจะช่วยลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างมลภาวะ และทำให้ชาวกรุงลอนดอนต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงกว่า 9,000 คนก็ตาม

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ บริษัท Bio-bean ด้วยความร่วมมือกับบริษัทน้ำมัน Royal Dutch Shell ประกาศโครงการริเริ่มที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบใหม่สำหรับรถโดยสารสองชั้นสีแดง (Double Decker) ในกรุงลอนดอน เพื่อลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

โดยเชื้อเพลิงที่ว่านี้จะมาจากกากกาแฟ ผสมกับน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงชีวภาพ

น้ำมันรุ่นแรกที่ทางบริษัทจะผลิตให้การขนส่งของกรุงลอนดอนได้นั้นจะมีประมาณ 6,000 ลิตร ซึ่งจะสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถโดยสาร Double Decker ในกรุงลอนดอนได้หนึ่งคันเป็นเวลาหนึ่งปี

โดยรวมแล้วรถโดยสารในกรุงลอนดอนต้องใช้น้ำมันดีเซลรวมถึง 240 ล้านลิตรต่อปี

โดยปกติแล้วคนอังกฤษมักมีความนิยมดื่มชา แต่รายงานระบุว่าชาวกรุงลอนดอนดื่มกาแฟโดยเฉลี่ยวันละ 2.3 แก้ว ทำให้มีกากกาแฟเหลือที่จะใช้ผลิตน้ำมันดีเซลผสมสูตรใหม่นี้ได้ถึงสองแสนตันต่อปี

และนอกจากการนำกากกาแฟมาผสมเป็นน้ำมันสำหรับรถโดยสารสองชั้นในกรุงลอนดอนแล้ว ตอนนี้การขนส่งของกรุงลอนดอนยังต้องการให้นำเศษสิ่งของใช้แล้วประเภทอื่นมาผสมกับน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงชีวภาพด้วย อย่างเช่น น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว และไขมันสัตว์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เชื้อเพลิงผสมแบบใหม่จากกากกาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเติมพลังและเป็นเสมือนเชื้อเพลิงให้กับผู้คนนับล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้านั้น จะไม่เหลือคุณสมบัติที่สำคัญของกาแฟ คือ กลิ่น หลังการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทนี้

ถึงแม้ว่าข่าวดีก็คือ เชื้อเพลิงผสมดังกล่าวจะช่วยลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างมลภาวะ และทำให้ชาวกรุงลอนดอนต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงกว่า 9,000 คนก็ตาม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!