กู๊ดเยียร์ จัดเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 184 จาก “นิตยสารฟอร์จูน 500 อันดับ”


บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ผู้ผลิตยางคุณภาพเยี่ยมชั้นนำของโลก ล่าสุดถูกจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูน ให้เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งสิ้น 500 บริษัท ในสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ. 2559 กู๊ดเยียร์มีผลประกอบการมูลค่า 15.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และอยู่ในอันดับที่ 184 จากการจัดอันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 บริษัทในสหรัฐอเมริกา และอยู่อันดับที่ 4 ในหมวดหมู่ยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ของนิตยสารฟอร์จูน

นิตยสารฟอร์จูน ได้เริ่มจัดอันดับบริษัทที่มีรายได้จากผลประกอบการสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ฟอร์จูน 500 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 ซึ่งการจัดอันดับบริษัทต่างๆ จะวัดจากรายได้โดยรวม ในงวดปีการเงินของบริษัท อีกทั้งยังต้องเป็นบริษัทที่ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกา และต้องแสดงงบการเงินให้กับทางหน่วยงานภาครัฐฯ ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ส่วนในปีพ.ศ. 2560 นี้ บริษัทที่ถูกจัดอยู่ในฟอร์จูน 500 จะต้องแสดงรายได้ประมาณ 5.14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับรายชื่อบริษัทที่ถูกจัดอันดับอยู่ในฟอร์จูน 500 ทั้งหมด พร้อมด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารฟอร์จูน ฉบับเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป และทางออนไลน์ที่ www.fortune.com

บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ผู้ผลิตยางคุณภาพเยี่ยมชั้นนำของโลก ล่าสุดถูกจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูน ให้เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งสิ้น 500 บริษัท ในสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ. 2559 กู๊ดเยียร์มีผลประกอบการมูลค่า 15.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และอยู่ในอันดับที่ 184 จากการจัดอันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 บริษัทในสหรัฐอเมริกา และอยู่อันดับที่ 4 ในหมวดหมู่ยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ของนิตยสารฟอร์จูน

นิตยสารฟอร์จูน ได้เริ่มจัดอันดับบริษัทที่มีรายได้จากผลประกอบการสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ฟอร์จูน 500 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 ซึ่งการจัดอันดับบริษัทต่างๆ จะวัดจากรายได้โดยรวม ในงวดปีการเงินของบริษัท อีกทั้งยังต้องเป็นบริษัทที่ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกา และต้องแสดงงบการเงินให้กับทางหน่วยงานภาครัฐฯ ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ส่วนในปีพ.ศ. 2560 นี้ บริษัทที่ถูกจัดอยู่ในฟอร์จูน 500 จะต้องแสดงรายได้ประมาณ 5.14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับรายชื่อบริษัทที่ถูกจัดอันดับอยู่ในฟอร์จูน 500 ทั้งหมด พร้อมด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารฟอร์จูน ฉบับเดือนมิถุนายนนี้ โดยวางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป และทางออนไลน์ที่ www.fortune.com

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!