ก้าวไกลไปกันใหญ่แล้ว-ตลาดนัดจากแนวคิดสร้างสรรค์พลิกโฉมรถไฟเก่าเป็นชุมชนหลายสไตล์ผสมผสานยุคใหม่+ย้อนยุค


รถไฟรุ่นเก่าดัดแปลงมาเป็นศูนย์รวมตลาดนัดย่อยๆ อย่างสร้างสรรค์ในนครต้าเหลียน เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

นครต้าเหลียนเป็นเมืองท่าที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก นอกจากนี้ยังโดดเด่นสาวงามเอกลักษณ์เฉพาะที่หายากในโลก เมืองนี้ได้แปลงโฉมขบวนรถไฟเก่าที่ปลดระวางแล้วให้กลายเป็น “ชุมชนแห่งความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนทุกเพศทุกวัย

รายงานระบุว่าชุมชนฯ สร้างขึ้นจากตู้โดยสารสีเขียว จำนวน 20 ตู้ ที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าประเภทต่างๆ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันกว่า 20,000 ตารางเมตร

รถไฟรุ่นเก่าดัดแปลงมาเป็นศูนย์รวมตลาดนัดย่อยๆ อย่างสร้างสรรค์ในนครต้าเหลียน เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

นครต้าเหลียนเป็นเมืองท่าที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก นอกจากนี้ยังโดดเด่นสาวงามเอกลักษณ์เฉพาะที่หายากในโลก เมืองนี้ได้แปลงโฉมขบวนรถไฟเก่าที่ปลดระวางแล้วให้กลายเป็น “ชุมชนแห่งความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนทุกเพศทุกวัย

รายงานระบุว่าชุมชนฯ สร้างขึ้นจากตู้โดยสารสีเขียว จำนวน 20 ตู้ ที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าประเภทต่างๆ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมกันกว่า 20,000 ตารางเมตร

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!